logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowa Rada Działalności Pożytku Publicznego
Za nami pierwsze posiedzenie nowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy (20.09). Rada w 16 - osobowym składzie pracować będzie przez najbliższe trzy lata.


Nowa Rada powołana została na trzyletnią kadencję na lata 2023-2026, na podstawie uchwały nr XLVIII/1057/13 z dnia 27 listopada 2013 r. Rady Miasta Bydgoszczy. Nowopowstała rada liczy 16 członków, w tym: czterech przedstawicieli Rady Miasta Bydgoszczy, czterech przedstawicieli prezydenta Bydgoszczy oraz ośmiu przedstawicieli działających w mieście organizacji pozarządowych (ci ostatni zostali wybrani w drodze wyborów (20.06.) spośród zgłoszonych przez organizacje samorządowe kandydatów). Nominacje nowym członkom RDPP wręczyła zastępczyni prezydenta Iwona Waszkiewicz. - Skład szóstej kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego to mieszanka doświadczenia i nowej energii. Część członków będzie kontynuować swoją działalność w tym organie, a część to nowi przedstawiciele. Cel jest jeden - pomaganie i wspieranie organizacji pozarządowych. Opierajcie swoją pracę na współpracy i zrozumieniu. Życzę pozytywnych i dobrych pomysłów – mówiła zastępczyni prezydenta Iwona Waszkiewicz. Podczas inauguracyjnego spotkania członkowie RDPP wybrali spośród siebie członków Prezydium.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy VI kadencji 2023-2026 pracować będzie w składzie:
- przedstawiciele Rady Miasta Bydgoszczy: Janusz Czwojda, Kazimierz Drozd, Bernadeta Michałek, Katarzyna Zwierzchowska;
- przedstawiciele prezydenta miasta Bydgoszczy: Dorota Glaza, Marlena Plebańska – Kaczor (sekretarz), Bernadeta Różańska – Majchrzak, Katarzyna Tomaszewska (przewodnicząca);
- przedstawiciele organizacji pozarządowych: Marzena Błaszczyk, Kajetan Dunst, Kamila Gawrońska - Dickson, Paweł Górny, Dorota Mrozowicz - Grodzka, Halina Owsiannikow, Rafał Wąsowicz i Ewa Wielewska (wiceprzewodnicząca).

Do zadań  Rady Działalności Pożytku Publicznego należy w szczególności:

  • opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy,
  • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.

Warto wiedzieć
Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w zakresie współpracy miasta z tzw. trzecim sektorem. Rada liczy 16 członków, w tym: czterech przedstawicieli Rady Miasta Bydgoszczy, czterech przedstawicieli prezydenta Bydgoszczy oraz ośmiu przedstawicieli działających w mieście organizacji pozarządowych, jej kadencja liczy 3 lata. RDPP wydaje uchwały opiniujące dotyczące m.in.: funkcjonowania organizacji pozarządowych,  projektów strategii rozwoju gminy, uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych.