logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Nowa przestrzeń dla kultury na Bocianowie
Powstanie Centrum Teatrów Alternatywnych i Edukacji Kulturowej na Bocianowie. W gmachu Gimnazjum nr 24 przy ul. Kościuszki swoje miejsce będą mieć teatry alternatywne. Powstanie tam także przedszkole artystyczne i przestrzeń kulturalna dla mieszkańców dzielnicy.


Gimnazjum nr 24 przy ul. Kościuszki 37 , którego patronem jest Jerzy Sulima –Kamiński,  po wygaśnięciu  szkoły zyska nowe funkcje. Mieścić się tam będzie Centrum Teatrów Alternatywnych i Edukacji Kulturowej. Dzięki temu zrealizowany zostanie postulat bydgoskich środowisk kulturalnych związanych z teatrem alternatywnym . Realizacja tego projektu wpisuje się też w założenia Strategii Rozwoju Kultury Miasta Bydgoszczy na lata 2017- 2026, szczególnie w zakresie wspierania projektów służących rewitalizacji społecznej zdegradowanych przestrzeni miejskich. 

W Centrum działać będzie Studio BBB – Bydgoszcz Black Box - to inicjatywa bydgoskich  grup teatralnych zmierzająca do utworzenia w naszym mieście przestrzeni dla działań i prezentacji  bydgoskich teatrów alternatywnych, formalnych i nieformalnych grup artystycznych z ukierunkowaniem na teatr, których działania poszerzone są o wymiar edukacyjny i społeczny. W Studio działać będą m. in. Stowarzyszenie  Teatralne Juvenkracja, Teatr Pantomimy DAR, Teatr ALELALE, Chór Czarnego Karła, Arle Teatru i Teatr niebopiekło.  

Ale to nie wszystko – w Centrum funkcjonować  ma także przedszkole o profilu artystycznym, a także przestrzeń dla działań społecznych, artystycznych skierowanych do mieszkańców dzielnicy.

Samo powstanie Centrum jest efektem współpracy miasta ze środowiskami artystycznymi. Poza inicjatorami,  do współpracy zaprosimy wszystkich zainteresowanych ustaleniem nowych funkcji obiektu, szczególnie mieszkańców dzielnicy oraz środowiska kultury.

Prace koncepcyjne rozpoczną się już  w styczniu. Zagospodarowany zostanie cały obiekt wraz z otoczeniem, sala gimnastyczna przekształcona zostanie w czynną przestrzeń sceniczną tzw. black box, służący prezentacji różnorodnych form scenicznych, głównie teatralnych z mobilną widownią na około 150 miejsc, z garderobami dla artystów oraz pomieszczeniami magazynowymi dla sprzętu technicznego i scenografii. Sale klasowe zaadoptowane zostaną na sale prób, spotkań warsztatowych  itp. Zagospodarowana zostanie również przestrzeń wokół szkoły. 

Obok obiektu znajduje się  boisko orlik, w planach jest również utworzenie  tzw. ogrodu społecznego oraz zagospodarowanie przestrzeni na plenerowe prezentacje działań kulturalnych. 

Prace adaptacyjne rozpoczną się jesienią przyszłego roku.