logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Niosą pomoc potrzebującym
Codziennie pomagają Bydgoszczankom i Bydgoszczanom w potrzebie, ale ich rola jest także nieoceniona w sytuacjach nadzwyczajnych. Mowa o pracownikach socjalnych, którzy 21 listopada obchodzą swoje święto – Dzień Pracownika Socjalnego. Życzenia i podziękowania za ich pracę i zaangażowanie składa Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.


Święto pracownika socjalnego to ważny dzień dla wszystkich, którzy pracują w ośrodkach pomocy społecznej oraz organizacjach zajmujących się niesieniem pomocy. Pracownicy socjalni wykonują trudną i odpowiedzialną pracę. Na ich wsparcie mogą liczyć najbardziej potrzebujący – osoby samotne, z trudnościami w organizacji życia, starsze, ubogie, z niepełnosprawnościami, a także dzieci pozbawione opieki.

W Bydgoszczy pomocą społeczną zajmuje się kilka instytucji - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Ogromną rolę spełniają także lokalne organizacje pozarządowe, które wspierają swoją działalnością instytucje miejskie.

- W tym szczególnym dniu, składam wszystkim pracownikom socjalnym, ale także osobom z szeroko rozumianego sektora pomocy społecznej, ogromne podziękowania za życzliwość i codzienne zaangażowanie, za serce do niezwykle wymagającej pracy. Życzę Państwu satysfakcji z wykonywanego zawodu. Nic nie motywuje do dalszego działania tak, jak uśmiech drugiego człowieka. Ostatnie lata pokazały, jak ważną rolę pełnicie Państwo działając na rzecz mieszkańców Bydgoszczy ale także osób, które uciekały przed wojną w Ukrainie i znalazły schronienie i bezpieczną przystań w naszym mieście 
– mówi Prezydent Rafał Bruski.

Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, w szczególności pracowników socjalnych. Pracownicy socjalni odgrywają ogromną rolę w niesieniu pomocy osobom potrzebującym. To na ich barkach spoczywa najważniejszy trud interwencji socjalnej. W świetle obowiązujących przepisów prawa, ale też w rozumieniu samych pracowników,  praca ta ma sprzyjać ograniczaniu negatywnych skutków ubóstwa, starości, niepełnosprawności, bezdomności i patologii społecznych.Ustanowienie przez Parlament 21 listopada Dniem Pracownika Socjalnego jest szczególnym wyrazem uznania dla tej grupy zawodowej. Z tej okazji pracownicy socjalni oraz inni pracownicy pomocy społecznej otrzymują nagrody i wyróżnienia. Podczas uroczystości (17 listopada) Miasto reprezentowała zastępczyni prezydenta Iwona Waszkiewicz.

W skład bydgoskiego ZDPSiOW wchodzą:
- całodobowe Domy Pomocy Społecznej

  • Słoneczko – przy ul. Gałczyńskiego 2. Funkcjonuje od 1997 r. jako DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. W DPS mieszka 56 osób
  • Promień Życia – ul. Łomżyńska 54
  • Jesień Życia – ul. Mińska 15a

- Środowiskowe Domy Samopomocy

  • Nr I – Sekcja Niezapominajka, Sekcja Słoneczko, Sekcja Stokrotka
  • Nr II – Sekcja Bławatek, Sekcja Sami Swoi, Sekcja Wrzos, Sekcja Irys

- Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
- Specjalistyczne Usługi – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę.

Od 2022 roku dyrektorem Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy jest Emilia Nikodem-Boczek.