logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nauczyciel budowlanki wyróżniony za naprawianie świata
Kazimierz Wrotkowski, nauczyciel Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy i wolontariusz Stowarzyszenia „Dzięki Wam” otrzymał w poniedziałek, 28 października na Zamku Ujazdowskim w Warszawie wyróżnienie specjalne za naprawianie świata przez pomoc wraz z uczniami w remontowaniu mieszkań osobom w trudnej sytuacji życiowej.


Nagroda im. Ireny Sendlerowej “za naprawianie świata” to wyróżnienie dla nauczycieli i nauczycielek, którzy uczą i inspirują do działania w duchu dialogu, otwartości i poszanowania innych. Nagrodzeni pedagodzy odgrywają istotną rolę w szkole oraz społeczności lokalnej wdrażając w życie wartości bliskie Irenie Sendlerowej. Tym samym przyczyniają się do pielęgnowania różnorodności i tolerancji w środowiskach szkolnych w całej Polsce.

Pierwszych laureatów Nagrody wybrała sama Irena Sendlerowa. Dzięki jej zaangażowaniu konkurs stanowi rzeczywiste odzwierciedlenie przesłania, które po sobie pozostawiła, wykraczającego poza pamięć o Holokauście. Laureaci i laureatki tak, jak Irena Sendlerowa, “naprawiają świat” - odważnie i odpowiedzialnie pomagają innym oraz uczą szacunku dla różnorodności wbrew trudnościom. Nagroda docenia więc nauczycieli nie tylko jako edukatorów, ale także prawdziwych wychowawców.

Nagroda ma na celu docenienie nauczycieli i nauczycielek, którzy kształtują postawy otwartości, tolerancji i solidarności; budowę społeczności zaangażowanych pedagogów oraz upowszechnianie dziedzictwa Ireny Sendlerowej i bliskich jej wartości - szacunku, empatii, wytrwałości w zaangażowaniu na rzecz innych.
Tegoroczna nagroda trafiła do Doroty Żuber z Bytomia. Polonistka i doradczyni zawodowa integruje dzieci polskie i romskie w świetlicy wielokulturowej. Przez 20 lat była dyrektorką Szkoły Podstawowej, mieszczącej się w najbiedniejszej dzielnicy Bytomia.

Jury nagrody przyznało też dwa wyróżnienia specjalne. Jedno z nich trafiło do Kazimierza Wrotkowskiego z bydgoskiej "budowlanki".  Nauczyciel praktycznej nauki zawodu jest współzałożycielem Stowarzyszenia „Dzięki Wam”. Został wyróżniony za naprawianie świata przez pomoc wraz z uczniami w remontowaniu mieszkań osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Drugie wyróżnienie otrzymał instruktor zajęć tanecznych w Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie Trybunalskim Tomasz Balcerek. Organizatorem nagrody jest Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Nagroda im. Ireny Sendlerowej w liczbach:
- 15 000 zł przyznawanych co roku laureatom i laureatkom przez Kapitułę;
- 12 nagrodzonych;
- ponad 60 osób wyróżnionych w 12 edycjach konkursu;
- blisko 50 scenariuszy lekcji, poradników i artykułów opracowanych przez laureatów i laureatki w Laboratorium Wiedzy i Dobrych Praktyk.

Fot. Stowarzyszenie "Dzięki Wam"