logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Narodowy Spis Powszechny 2021 – Zostań rachmistrzem
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Do przeprowadzenia spisu niezbędna będzie pomoc rachmistrzów spisowych. Jeśli chcesz się zaangażować, zgłoś się – zostań rachmistrzem. Na zgłoszenia czekamy od 1 lutego do 9 lutego br.


Nabór kandydatów na  rachmistrzów spisowych odbywa się na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.  (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.). Ogłasza go Gminny Komisarz Spisowy.

Kto może się zgłosić?

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie
  • nie być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Jak się zgłosić?

  • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta w Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz z dopiskiem „NSP 2021 - Nabór rachmistrzów”
  • osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 (wejście główne do budynku Ratusza) skrzynka podawcza oznaczona napisem „NSP 2021 - Nabór rachmistrzów”
  • pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mail Biura: nsp@um.bydgoszcz.pl: wydrukuj formularz, wypełnij, podpisz i skanem wyślij pod wskazany adres.

Szczegóły można znaleźć TUTAJ.