logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Napisz o Bydgoszczy i wygraj nagrodę
Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką, inżynierską, magisterską, doktorską) o Bydgoszczy. Jeśli Twoja praca porusza problematykę związaną z Bydgoszczą i współgra z aktualnymi potrzebami miasta, wyślij ją do nas. Na autorów najlepszych prac (i ich promotorów) czekają nagrody pieniężne.


Czekamy na prace dyplomowe, które zostały obronione w roku akademickim 2019/2020, tj. od 1.10.2019 do 31.12.2020. Muszą one dotyczyć problematyki związanej z naszym miastem, w szczególności: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Prace są oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach:

•  prace magisterskie i doktorskie
        I miejsce – 7 tys. zł brutto;   
        II miejsce – 5 tys. zł brutto;   
        III miejsce – 3 tys. zł brutto

•  prace inżynierskie i licencjackie
        I miejsce – 5 tys. zł brutto;   
        II miejsce – 3 tys. zł brutto;   
        III miejsce – 2 tys. zł brutto.

Nagrodę w wysokości 1,5 tys. zł otrzymają również promotorzy prac, które zajmą pierwsze miejsca.

Pracę do konkursu zgłasza jej autor. Należy dostarczyć ją osobiście lub wysłać wraz z kompletem dokumentów zgłoszeniowych na adres: Biuro Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz z dopiskiem: „Konkurs na pracę naukową”. Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2021 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bydgoszczy).

Dokumenty do pobrania: