logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Najlepsza inicjatywa pozarządowa 2017 – weź udział w konkursie
Rusza konkurs na najlepszą bydgoską inicjatywę pozarządową 2017 roku „Przechodzący przez rzekę”. Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 lutego.


Celem konkursu jest promowanie organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz inicjatyw  wspólnych i ich działań na terenie Bydgoszczy. W ramach konkursu zostaną przyznane nagrody pieniężne za najlepszą inicjatywę 2017 roku oraz za najlepszą inicjatywę partnerską 2017. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 25.02.2018 r. na adres email ngo@um.bydgoszcz.pl  lub pocztą/ osobiście kancelaria UMB ul. Jezuicka 1, Bydgoszcz.

Do konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy, które łącznie spełniają następujące kryteria:

  • realizowane były w 2017 roku, niezależnie od terminu ich rozpoczęcia oraz zakończenia (czyli również projekty wieloletnie)
  • realizatorem były organizacje pozarządowe; grupy inicjatywne; JST (wyłącznie w roli partnera
  • realizowane były na rzecz Bydgoszczy i jej mieszkańców
  • 2 przypadku inicjatyw wieloletnich oceniany będzie wyodrębniony etap danego projektu, realizowany od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas III Bydgoskiego Forum inicjatyw Pozarządowych, które odbędzie się w dniu 6 marca br. w sali konferencyjnej, I piętro Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ul. K. Szymanowskiego 3.

Regulamin TUTAJ

Załączniki dotyczące konkursu TUTAJ i TUTAJ.