logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nagrodziliśmy sukcesy uczniów i nauczycieli




W Kinoteatrze przy ul. Dwernickiego zastępczyni prezydenta Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz wręczyła nagrody laureatom konkursów i olimpiad przedmiotowych 2024 oraz pedagogom. Nagrodzono 74 uczniów z 28 szkół oraz 59 nauczycieli.


Nagrody dla uczniów szkół oraz ich nauczycieli przyznawane są za szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, nagradzani są uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz. System ma motywować uczniów oraz nauczycieli wszystkich typów szkół do dalszej pracy i osiągania kolejnych sukcesów. 3 czerwca br. komisja rozpatrująca wnioski o przyznanie nagród dla uczniów i ich nauczycieli za szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2023/2024 przyznała nagrody 74 uczniom z 28 szkół oraz 59 nauczycielom.

- Gratuluję nagrodzonym uczniom i nauczycielom. Udowadniacie, że gdy zainteresowania i ciężka praca ucznia spotkają zaangażowanego i otwartego pedagoga, efekt jest doskonały. Młodym ludziom życzę, by rozwijali pasje, przekuwali je w sukcesy i spotykali na swojej drodze nauczycieli, którzy będą ich wspierać i dopingować. Państwu, dyrektorom i nauczycielom, żebyście z niezmienną otwartością, życzliwością i entuzjazmem pomagali młodym ludziom się rozwijać, poszerzać horyzonty, szukać własnej drogi – mówiła podczas Gali zastępczyni prezydenta Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz.
Szkoły o największej liczbie laureatów i finalistów konkursów i olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2023/2024.

 

 

 

Warto wiedzieć:

Nagrody Prezydenta Miasta Bydgoszczy za szczególne osiągnięcia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych przyznawane są od 2006 roku, w celu promowania i wyróżniania uczniów bydgoskich szkół, którzy zostali finalistami albo laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz dla nauczycieli za trud włożony w pracę z uczniem zdolnym.
Fundusz nagród jest częścią działania 1.4.7 Realizacja Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni  znad Brdy” w ramach „Programu Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2021-2030”. Nagrody finansowane są z budżetu Miasta Bydgoszczy, na podstawie przyjmowanej corocznie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie wykazu ponadstandardowych działań edukacyjnych finansowanych z budżetu Miasta Bydgoszczy.

Nagrody przyznawane są za zdobycie następujących osiągnięć:
1. Olimpiady i konkursy organizowane dla uczniów szkół podstawowych:

  • laureatom konkursów przedmiotowych organizowanych lub współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty przyznaje się nagrodę w wysokości 500 zł. (dotyczy konkursów przedmiotowych uprawniających do przyjmowania laureatów tych konkursów do szkół ponadpodstawowych w pierwszej kolejności);
  • laureatom olimpiad ogólnopolskich przyznaje się nagrodę w wysokości 500 zł (dotyczy olimpiad przedmiotowych, uprawniających do przyjmowania laureatów tych olimpiad do szkół ponadpodstawowych w pierwszej kolejności, uwzględnionych w komunikacie ministra właściwego do spraw edukacji);
  • finalistom olimpiad ogólnopolskich przyznaje się nagrodę w wysokości 500 zł (dotyczy olimpiad przedmiotowych, uprawniających do przyjmowania finalistów tych olimpiad do szkół ponadpodstawowych w pierwszej kolejności, uwzględnionych w komunikacie ministra właściwego do spraw edukacji),

2. Olimpiady i konkursy organizowane dla uczniów szkół ponadpodstawowych:

  • laureatom olimpiad ogólnopolskich przyznaje się nagrodę w wysokości 2.500 zł (dotyczy olimpiad, których laureaci są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, bądź są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego, zgodnie z komunikatem ministra właściwego do spraw edukacji);
  • finalistom olimpiad ogólnopolskich przyznaje się nagrodę w wysokości 1.500 zł (dotyczy olimpiad, których finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu bądź są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego, zgodnie z komunikatem ministra właściwego do spraw edukacji);
  • laureaci olimpiad przedmiotowych na szczeblu międzynarodowym będą mieli dodatkowo zwiększoną nagrodę o kwotę 2.000 zł (jest to kwota maksymalna, bez względu na liczbę uzyskanych tytułów w tej kategorii).

Nauczyciele - opiekunowie ww. uczniów otrzymają nagrody proporcjonalnie do liczby uczniów przygotowanych do konkursu lub olimpiady.