logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nagroda i Stypendia Artystyczne przyznane
Kapituła Nagród i Stypendiów Artystycznych Prezydenta Miasta Bydgoszczy zarekomendowała prezydentowi kandydatów do tych zaszczytnych wyróżnień. Nagrodę Artystyczną otrzymał Piotr Biskupski, wybitny perkusista jazzowy. Stypendiami Artystycznymi wyróżnieni zostali Krzysztof Nowicki, reżyser i popularyzator sztuki filmowej oraz klarnecista Konrad Nowakowski.


Piotr Biskupski to jeden z najbardziej cenionych perkusistów jazzowych, zapraszany do współpracy przez legendy polskiej sceny jazzowej. Wielokrotnie współpracował m.in.  z Zygmuntem Namysłowskm, Wojciechem  Karolakiem czy Włodzimierzem Nahornym. Ma na swoim koncie ponad 30 nagranych płyt i wiele nagród indywidualnych prestiżowych festiwali.
Dr hab. Piotr Biskupski od wielu lat jest także wykładowcą Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, gdzie prowadzi klasę perkusji.
Za swoją działalność otrzymał m.in. brązowy Medal Zasłużony  Kulturze "Gloria Artis".
 
Krzysztof Nowicki  to reżyser filmów dokumentalnych, popularyzator sztuki filmowej, organizator Festiwalu Filmowego "Przeźrocza" w Bydgoszczy.
Filmy Krzysztofa Nowickiego, "Basen" czy "Sen Leokadii" były nagradzane
na festiwalach krajowych i zagranicznych m.in. w Barcelonie. Reżyser jest wnikliwym obserwatorem życia, a tematyka wielu jego dokumentów dotyczy jego rodzinnego miasta, Bydgoszczy. Nowicki  jest założycielem Grupy Filmowej KolorOffon.
 
Konrada Nowakowski to  utalentowany klarnecista, absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Ukończył studia
z wyróżnieniem, już w czasie nauki dał się poznać jako charyzmatyczny solista i kameralista. O jego umiejętnościach świadczą liczne koncerty i nagrody zdobywane na konkursach w Polsce i za granicą. Swój talent prezentował też podczas koncertów
w Filharmonii Pomorskiej zyskując duży aplauz widowni. Należy do tych młodych artystów, których się zapamiętuje  już
po pierwszym koncercie.
 
Warto wiedzieć:
W ramach mecenatu nad twórcami kultury corocznie od 1995 roku przyznawane są: Nagroda Artystyczna oraz dwa stypendia artystyczne Prezydenta Miasta. Podstawą przyznania wyróżnień jest Uchwała Nr IX/86/95 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 1 marca 1995 roku o mecenacie Miasta nad kulturą i nauką, zmieniona Uchwałą Nr XXX/429/96 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia
11 września 1996 roku, Uchwałą Nr XLII/903/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 16 lutego 2005 roku oraz Uchwałą
Nr LXIX/1314/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 roku.

Nagrody oraz stypendia przyznaje Prezydent Miasta Bydgoszczy na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Artystycznych. Wnioski o przyznanie Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta wraz z uzasadnieniem można składać w terminie do dnia 19 lutego każdego roku. Kandydatów do stypendiów artystycznych mogą zgłaszać związki twórcze, instytucje kultury i uczelnie artystyczne.