logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Na Dworcowej seniorzy będą w centrum uwagi
W budynku przeznaczonym na Centrum Seniorów "Dworcowa 3" trwają prace remontowe. W połowie 2023 roku osoby starsze załatwią tam sprawy urzędowe, będą mogły brać udział w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach.


Trwają prace remontowe w kamienicy przy ul. Dworcowej 3. Rozpoczęły się w ubiegłym roku. W pierwszej kolejności prowadzone były prace rozbiórkowe w pomieszczeniach zlokalizowanych na dwóch kondygnacjach. Wykonano nowe przyłącza wody i prądu. Poza wymianą instalacji i odnowieniem wnętrz ważnym elementem przebudowy jest instalacja windy, która ułatwi dostęp szczególnie osobom, które mają trudności z poruszaniem.
Centrum Seniorów "Dworcowa 3" działać będzie jako ogólnodostępna przestrzeń przeznaczona dla osób starszych. Miejsce to służyć będzie organizacji zajęć, spotkaniom seniorów, obsłudze urzędniczej. Pełnić też będzie funkcje informacyjne. Obiekt dedykowany będzie seniorom, ale będzie też przyjazny relacjom międzypokoleniowym.


- To będzie miejsce, w którym seniorzy będą mogli miło spędzić czas, aktywizować się na różnego rodzaju zajęciach. Będą mogli przyjść z całą rodziną, wypić dobrą kawę i zjeść fantastyczne ciasto - mówi Dorota Glaza, dyrektorka Biura Aktywności Społecznej Urzędu Miasta w Bydgoszczy.
W środę (18.01) wspólnie m.in. z prezydentem Rafałem Bruskim i zastępczynią prezydenta Iwoną Waszkiewicz wizytowała budynek przy ul. Dworcowej 3.
Na jego parterze znajdzie się punkt powitalny i kawiarenka. Na I piętrze zlokalizowany zostanie pokój Biura Aktywności Społecznej, w którym seniorzy będą mogli wygodnie załatwić m.in. sprawy urzędowe. Także na I piętrze znajdą się sala konferencyjna dla ok. 50 osób, salka szkoleniowa dla 15 osób. Funkcjonalne będzie również pomieszczenie ze schodami i windą, które doraźnie służyć ma jako przestrzeń wystawowa. W korytarzu wewnętrznym znajdą się szafki dla organizacji pozarządowych, orientujących swoją działalność na projekty międzypokoleniowe i senioralne.
Cała przestrzeń Centrum przeznaczona będzie na działania programowe, obejmujące szkolenia, konsultacje, zajęcia tematyczne, poradnictwo, mediacje, spotkania towarzyskie. Sale Centrum udostępniane będą rotacyjnie zainteresowanym klubom seniora i organizacjom działającym na rzecz osób starszych.
- To miejsce będzie tworzone dla seniorów i przez seniorów. Dlatego szczegółowe zasady funkcjonowania i regulaminy tworzyć będziemy z udziałem głównych zainteresowanych. W planach na najbliższy czas znajdują się zatem konsultacje społeczne. Spotykać się także będziemy z Bydgoską Radą Seniorów i pracować nad najlepszymi rozwiązaniami, przyjaznymi osobom starszym i budowaniu pozytywnych relacji międzypokoleniowych - dodaje Dorota Glaza.
Koszt inwestycji to ok. 2 mln złotych.