logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Muzeum Okręgowe świętuje 100 – lecie
W czwartek (21.09) świętowaliśmy jubileusz 100 – lecia Muzeum Okręgowego. Podczas uroczystości wręczono Honorowe Odznaki „Zasłużony dla kultury polskiej” oraz medale za długoletnią służbę dla pracowników Muzeum.


Muzeum  Okręgowe jest dynamiczną, nowoczesną instytucją kultury, stanowiącą ważną i żywą część tkanki miasta. Sprawuje opiekę nad powierzonymi dobrami dziedzictwa kultury światowej, narodowej i regionalnej: dziełami sztuki oraz zabytkami kultury materialnej i niematerialnej. W duchu współpracy i wielokulturowego dialogu, buduje lokalną, narodową oraz europejską tożsamość Bydgoszczy, regionu i  jego mieszkańców.

Podczas dzisiejszej uroczystości świętowania jubileuszu, Muzeum jako instytucja kultury otrzymało z rąk wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego, Głownię Laski Marszałkowskiej. Wicewojewoda Józef Ramlau wręczył medale za długoletnią służbę pracownikom Muzeum przyznanych przez Prezydenta RP: 13 osób otrzymało medale brązowe, 5 osób – srebrne a  8 osób – złote. Pracownicy muzeum zostali również odznaczeni Honorową Odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”. Zaproszeni goście podczas uroczystości obejrzeli projekcję na temat historii działalności Muzeum oraz jego zbiorów. Dyrektor Muzeum Wacław Kuczma, otrzymał z rąk prezydenta Bydgoszczy medal oraz dyplom. Prezydent Rafał Bruski wręczył również medale oraz nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników Muzeum.

 

- Nasze muzeum poprzez swoje zbiory oraz zaangażowanie pracowników dba o to, aby wcześniejsze okresy historii miasta i kraju były odpowiednio zapamiętane i uwiecznione. Muzeum to miejsce spotkań z przeszłością i teraźniejszą, bowiem kultura cały czas tętni życiem. Widać codzienną pracę, zaangażowanie, pasję, patriotyzm i miłość do Bydgoszczy tych, którzy muzeum tworzą i dbają o jego zbiory - za to Wam dziękuję – mówił prezydent Rafał Bruski. Całość wydarzenia uświetnił występ zespołu Pinky Loops oraz uroczysty toast.


Historia bydgoskiego Muzeum
 W budynku byłej Miejskiej Kasy Oszczędnościowej przy Starym Rynku 2,  otworzono nową placówkę kulturalną – Muzeum Miejskie, 5 sierpnia 1923 r. Pierwszym dyrektorem został ks. Jan Klein, który uporządkował zbiory gromadzone dotąd przez Towarzystwo Historyczne Obwodu Noteckiego, przechowywane na chórze kościoła Klarysek. W okresie II Rzeczypospolitej, obok gromadzenia zbiorów, Muzeum prowadziło działalność wystawienniczą. W latach 1923-1939 zorganizowano w nim około 120 wystaw. 8 kwietnia 1937 r. Franciszka – wdowa po Leonie Wyczółkowskim (1852-1936), przekazała do Muzeum Miejskiego, zgodnie z wolą artysty, zbiór jego prac oraz pamiątek osobistych, wyposażenia pracowni i mebli. Pomyślny rozwój placówki przerwał wybuch II wojny światowej. Podczas okupacji niemieckiej, po wyburzeniu budynku Muzeum, rozpoczęła się tułaczka zbiorów. Po zakończeniu wojny władze Bydgoszczy przeznaczyły na siedzibę instytucji dawną Lecznicę Miejską przy obecnej ul. Gdańskiej 4. Muzeum Miejskie otwarto 11 kwietnia 1946 r., a jego patronem został Leon Wyczółkowski. Nowe możliwości lokalowe przyniósł początek lat 60. XX w., kiedy zaadaptowano spichrze przy ul. Grodzkiej (początkowo dwa, z biegiem czasu trzeci). W Spichrzach nad Brdą – ikonicznym dla Bydgoszczy miejscu – od początku prezentowane są ekspozycje dotyczące historii miasta.  Po 1975 r. placówka rozszerzyła swoją działalność o oddziały zamiejscowe i przyjęła nazwę Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – MOB. Od lat 70. i 80. instytucja pozyskała również nowe przestrzenie na Wyspie Młyńskiej, które na początku XXI w. przeszły proces rewitalizacji (w tym Galeria Sztuki Nowoczesnej, Zbiory Archeologiczne, Europejskie Centrum Pieniądza). W lipcu 2009 r. otwarto Dom Leona Wyczółkowskiego. 30 grudnia 2009 r. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, wpisano do Państwowego Rejestru Muzeów pod numerem 101.