logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

MOB z nowym dyrektorem
3 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Prezydent Rafał Bruski przyjął rekomendację Komisji Konkursowej – dyrektorem MOB przez kolejne 4 lata będzie Anna Kornelia Jędrzejewska.


Anna Kornelia Jędrzejewska jest absolwentką Ochrony Dóbr Kultury (specjalność muzealnictwo) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła Studium Pedagogiczne przy UMK w Toruniu oraz Podyplomowe Muzealnicze Studia Kuratorskie w zakresie sztuki współczesnej przy Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2017 roku pracuje w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Od 2021 roku jest kierownikiem Pracowni Etnografii MOB. Autorka wystaw, ścieżek zwiedzania, programów edukacyjnych. Stworzyła profesjonalną jednostkę kompleksowo zajmującą się dziedzictwem kulinarnym – Sekcję Dziedzictwa Kulinarnego przy Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. Aktywnie działa na rzecz ochrony i popularyzacji kulturowego dziedzictwa materialnego i niematerialnego.
 
Nowa dyrektor obejmie funkcję z dniem 1 sierpnia 2024 roku.
 
Komisja Konkursowa powołana została w składzie:

Iwona Waszkiewicz – przewodnicząca Komisji, przedstawiciel Prezydenta Miasta Bydgoszczy
Monika Matowska –  Przewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy, przedstawiciel Prezydenta Miasta Bydgoszczy
Elżbieta Rusielewicz – radna Bydgoszczy, przedstawiciel Prezydenta Miasta Bydgoszczy
Emilia Markot-Borkowska – zastępca dyrektora Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr Górajec – zastępca dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dr Anna Nadolska – kustosz dyplomowany Działu Historii Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, przedstawiciel Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy
dr hab. Wojciech Ślusarczyk – kustosz dyplomowany Działu Historii Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, przedstawiciel Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy
dr hab. Jacek Górski – dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie, przedstawiciel Stowarzyszenia Muzealników Polskich
Jolanta Chmara – prezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Bydgoski, przedstawiciel Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Bydgoskiego
prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz – przedstawiciel Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowy im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
prof. dr hab. inż. Marek Bieliński - przedstawiciel Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowy im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.