logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Młodzi nagrodzeni za wiedzę i zaangażowanie
Mimo młodego wieku wiedzy i pasji im nie brakuje. Prezydent Rafał Bruski nagrodził laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych i ich nauczycieli.


Gala odbyła się w czwartek, 13 czerwca w Auli Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Nagrody Prezydenta Miasta Bydgoszczy za szczególne osiągnięcia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych przyznawane są od 2006 roku, w celu promowania i wyróżniania uczniów bydgoskich szkół, którzy zostali finalistami albo laureatami konkursów i olimpiad na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz dla nauczycieli za trud włożony w pracę z uczniem zdolnym.

- Gratuluję zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Udowadniacie, że zainteresowania i pasja połączona z zaangażowanym pedagogiem dają doskonałe rezultaty. Młodym ludziom życzę, by rozwijali pasje, przekuwali je w sukcesy i napotykali na swojej drodze zaangażowanych i oddanych nauczycieli. Państwu, nauczycielom, żebyście z równym zapałem kształtowali młodych ludzi i pomagali im się rozwijać – mówił podczas Gali prezydent Rafał Bruski.
W roku szkolnym 2018/2019 przyznano nagrody 176 uczniom z 33 szkół w łącznej wysokości 225.200 zł oraz 108 nauczycielom w łącznej wysokości 136.270 zł.

Fundusz nagród jest częścią działania 2.5.3.1 określonego do realizacji w „Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013 – 2020”. Nagrody finansowane są z budżetu Miasta Bydgoszczy, na podstawie przyjmowanej corocznie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie ponadstandardowych działań edukacyjnych finansowanych w rezerwie celowej budżetu Miasta Bydgoszczy.

Wykaz szkół z nagrodzoną liczbą uczniów znajduje się TUTAJ.


Szczegółowe zasady przyznawania nagród opisane w zarządzeniu nr 218/2017 prezydenta miasta Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2017 r. Nagrody przyznawane są za zdobycie następujących osiągnięć:
- na poziomie szkół podstawowych: laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych lub współorganizowanych przez kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty,
- na poziomie gimnazjów: finaliści olimpiad ogólnopolskich dla uczniów gimnazjum, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych lub współorganizowanych przez kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, laureaci olimpiad ogólnopolskich dla uczniów gimnazjum,
- na poziomie szkół ponadgimnazjalnych: finaliści olimpiad ogólnopolskich, laureaci olimpiad ogólnopolskich, laureaci olimpiad przedmiotowych na szczeblu międzynarodowym.
Nauczyciele-opiekunowie uczniów otrzymują nagrody proporcjonalnie do liczby uczniów przygotowanych do konkursu lub olimpiady.