logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Miasto wspiera in vitro
Miasto będzie nadal wspierać bydgoszczanki i bydgoszczan w leczeniu niepłodności metodą in vitro. Na dzisiejszej (23/11) sesji Rady Miasta Bydgoszczy decyzję w tej sprawie podjęli radni. Z programu w latach 2019-22 skorzystało ponad pół tysiąca par.


Głównym celem programu jest m. in. obniżenie kosztów leczenia niepłodności ponoszonych przez pacjentów, poprawa dostępu do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności dla mieszkańców Bydgoszczy, a także poprawa trendów demograficznych w Bydgoszczy w wyniku ograniczenia zjawiska niepłodności i bezdzietności wśród mieszkańców podczas trwania Programu. Na realizację "Programu polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy w latach 2019-2022” miasto przeznaczyło blisko 2 mln zł. Program umożliwia jednorazowe skorzystanie z procedury zapłodnienia pozaustrojowego i metod medycznie wspomaganej reprodukcji tym parom, u których zdiagnozowano niepłodność, a inne możliwości terapeutyczne nie istnieją lub zostały już wykorzystane.

Program - edycja 2023-2026 obejmuje:

  • dofinansowanie w wysokości do 7000 zł do części klinicznej i biotechnologicznej jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego
  • dofinansowanie w wysokości do 7000 zł części klinicznej i biotechnologicznej jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie (z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych lub męskich komórek rozrodczych)
  • dofinansowanie w wysokości do 3000 zł do części klinicznej jednej procedury dawstwa zarodka (adopcji zarodka) w ramach dawstwa innego niż partnerskie, przy czym do części klinicznej zaliczają się również koszty przechowywania, przetwarzania, dystrybucji i zastosowania zarodka uzyskanego od dawców.

W latach 2019-22 z tej formy wsparcia w leczeniu niepłodności skorzystało w sumie ponad pół tysiąca osób co dało efekt w postaci 68 ciąż i 54 urodzeń. Biorąc pod uwagę pandemię a także fakt, że informację o ciąży zakwalifikowane pary przekazują dobrowolnie (nie ma obligo), odsetek ciąż w granicach 30% jest wynikiem bardzo dobrym.

Warto wiedzieć:
Niepłodność uznawana jest współcześnie za chorobę społeczną, ponieważ dotyka nawet co piątej pary. Istotnym jest również, że liczba osób dotkniętych tą chorobą zwiększa się z każdym rokiem. W związku z powyższym, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała niepłodność za chorobę społeczną. Rodzina i macierzyństwo podlegają szczególnej ochronie Państwa - wynika to z przepisu art. 71 Konstytucji RP. Art. 16 Deklaracji Praw Człowieka stanowi, iż prawo do posiadania potomstwa jest podstawowym prawem człowieka. Z kolei Parlament Europejski uznał, że wszystkie pary mają prawo do leczenia niepłodności. Również przyjęta w czerwcu 2015 roku ustawa o leczeniu niepłodności rozpoznaje problem, jakim jest niepłodność oraz reguluje prawo do jej skutecznego i bezpiecznego leczenia. Tymczasem Polska pozostaje jednym z ostatnich państw europejskich, w którym niepłodni pozostawieni są bez możliwości kompleksowego finansowania leczenia niepłodności.