logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Miasta notują mniejsze wpływy z podatków
Związek Miast Polskich zebrał dane ze 138 polskich miast. Średnia spadku PIT w tych miastach w porównaniu z kwietniem 2019 roku to 40 procent. Tylko od stycznia br. Bydgoszcz ma mniej o 29 milionów na realizację potrzeb i oczekiwań mieszkańców.


Kwiecień przyniósł ogromne ubytki we wpływach miast w podatkach PIT i CIT. Związek Miast Polskich zebrał dane ze 138 miast, spadki PIT sięgają 40 procent. Nie inaczej jest w Bydgoszczy. Bydgoszcz w 2020 roku odnotowuje bardzo istotne ograniczenie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

W marcu br. wartość PIT uległa obniżeniu o 17 % w stosunku do odpowiedniego okresu 2019 roku. Spadek ten wyniósł 3,2 mln zł tj. z kwoty 25,5 mln zł do 21,3 mln zł.

Sytuacja uległa pogorszeniu w kwietniu br. gdy ubytek dochodów tylko z tego tytułu wyniósł 22,2 mln zł tj. o 41% w stosunku do kwietnia 2019 roku. Sytuacja jest konsekwencją zmian wprowadzonych w ubiegłym roku w ustawie o PIT oraz początkowych efektów zmian wywołanych przez pandemię COVID-19.  Miasto szacowało, że ubytek PIT w wyniku tych ustaw w 2020r. wyniesie ok. 70 mln zł. Dane pokazują, że ubytki dochodów mogą ulec znacznemu pogłębieniu – również w wyniku epidemii.

Dochody Miasta z tytułu podatku CIT w marcu i kwietniu br. również uległy zmniejszeniu. W kwietniu br. nastąpił spadek dochodów z CIT o 3,9 mln tj. aż o 61%. W marcu również zanotowaliśmy spadek – o 20%.
Podobnie jak w innych miastach Unii Metropolii Polskich, brak dochodów spowodował konieczność ograniczenia wydatków już w budżecie na 2020r.  

W tej chwili prowadzimy analizę możliwości wprowadzenie dalszych oszczędności – w tym w wydatkach inwestycyjnych.   
 
Pliki do pobrania:

  1. Wpływy z podatku PIT
  2. Wpływy z podatku CIT