logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Metropolia Bydgoszcz – wyznaczamy kolejne cele
Wspólnie z gminami tworzącymi Metropolię Bydgoszcz wypracowaliśmy kolejne cele, które chcemy osiągnąć w najbliższych latach. To między innymi utworzenie formalnego związku metropolitalnego, dalszy rozwój komunikacji podmiejskiej, wspólne działania przy zagospodarowaniu odpadów i ochronie środowiska.


- W ramach metropolii współpracujemy już 7 lat – podkreśla Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. - Największym sukcesem jest wpisanie naszej Metropolii do strategii województwa. Jesteśmy jedynym ZIT-em, który sam określa na co wydamy pieniądze unijne. To ponad 100 mln euro. Przed nami kolejne wyzwania. Chcemy wspólnie zadbać o środowisko, zagospodarowanie odpadów i rozwój transportu publicznego. Pomogłyby nam odpowiednie regulacje prawne, które zapewniłyby metropoliom dodatkowe pieniądze na realizację wspólnych zadań.  

- Cieszę się, że to stowarzyszenie powstało i wiele celów już zrealizowaliśmy. Dzięki Metropolii staliśmy się jedyną gminą, która ma skomunikowane wszystkie sołectwa. Pracujemy nad tym, by tę ofertę wzmacniać - podkreślał wójt gminy Osielsko Wojciech Sypniewski. Samorządowcy podkreślali również wagę wspólnych projektów w zakresie zagospodarowania odpadów, budowy sieci dróg rowerowych oraz promocji gospodarczej i merytorycznego wsparcia udzielanego przez współpracujące ze sobą gminy i powiaty.

Bydgoszcz z okolicznymi samorządami od 2016 roku rozwija inicjatywę Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, w ramach której pogłębiana jest współpraca międzysamorządowa – zarówno bezpośrednio w ramach Stowarzyszenia, a także w oparciu o prawie 200 umów i porozumień międzygminnych - w takich obszarach jak rozwój komunikacji publicznej, wspólna promocja gospodarcza i polityka senioralna, gospodarka odpadami, zarządzanie kryzysowe czy realizacja grup zakupowych na gaz i energię elektryczną. Działania takie nie tylko przyczyniają się do integracji i poprawy komfortu życia mieszkańców, ale przede wszystkim potwierdzają dobrowolną wolę współpracy i realne powiązania w ramach Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. W nowej Strategii Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Strategia Przyspieszenia 2030+ to właśnie obszar naszej metropolii uznany został jako samodzielny i naturalny obszar funkcjonalny Bydgoszczy. Zamieszkuje go około 600 tysięcy mieszkańców. W skład Metropolii Bydgoskiej wchodzi 20 samorządów.

Najważniejsze dotychczasowe osiągnięcia:

 • Rozwój komunikacji międzygminnej – obecnie to już 13 linii autobusowych.
 • Metropolitalny Bilet Uczniowski – bilety na komunikację miejską i międzygminną dla dzieci za 10 zł m-c / 100 zł rok.
 • Metropolitalna Karta Seniora – blisko 50 000 wydanych kart w Bydgoszczy i gminach metropolii i prawie 200 partnerów programu
 • Gospodarka odpadami komunalnymi – jednolita stawka za utylizację odpadów dla gmin dostarczających odpady do bydgoskiej spalarni.
 • Bydgoska Grupa Zakupowa – wspólne i tańsze zakupy energii elektrycznej oraz gazu
 • Promocja gospodarcza regionu – udział w wydarzeniach targowych, Interaktywna Baza Ofert Inwestycyjnych, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw poprzez organizację misji gospodarczych.
 • Wyodrębnienie w strategii Województwa Kujawsko-Pomorskiego Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego na całym obszarze Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.
 • Utworzenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT BydOF) i uzyskanie statutu Instytucji Pośredniczącej.
 • Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla całego obszaru Metropolii – dokument niezbędny do pozyskiwania środków finansowych w ramach Polityki Spójności w obszarze transportowym w latach 2021-2027.
 • Działania integrujące lokalną społeczność – Metropolia za Pół Ceny, Rowerowa Stolica Polski, Konkursy Plastyczne dla dzieci.
 • Rozwój sieci dróg rowerowych – m.in. w ramach ZIT BTOF 2014–2020.
 • Nowoczesne elektrociepłownie gazowe w Bydgoszczy, Nakle nad Notecią, Szubinie, Solcu Kujawskim i Koronowie zrealizowane przez KPEC.