logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Mechanik świętuje 110-lecie
W sobotę, 14 maja br. odbył się okrągły jubileusz 110-lecia bydgoskiego Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1. W uroczystości wziął udział prezydent Rafał Bruski. Po pamiątkowym zdjęciu przed operą odbył się przemarsz do budynku szkoły.


- Piękny jubileusz 110-lecia szkoły to historia nie tylko tej wielopokoleniowej społeczności, ale również niezwykle istotny i bogaty fragment dziejów naszego miasta. Budynek „Mechanika” to charakterystyczny punkt tej części Bydgoszczy. Niezmiennie pełen zaangażowanych pedagogów, osób nietuzinkowych, jak choćby sam patron, inż. dypl. Franciszek Siemiradzki. Życzę, aby nadchodzące lata przynosiły wciąż nowe okazje do rozwoju i doskonalenia – mówił prezydent Rafał Bruski.

Oficjalne obchody odbyły się w sobotę, 14 maja, rozpoczęły się uroczystością w Operze Nova. Wzięli w niej udział absolwenci, uczniowie i nauczyciele oraz parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. Gospodarzem wydarzenia był prezydent Rafał Bruski. Po oficjalnej części, uczestnicy wykonali pamiątkowej zdjęcie przed gmachem Opery, a następnie udali się we wspólnym przemarszu ulicami miasta do gmachu szkoły przy ul. Św. Trójcy.

Historia szkoły
Budowę szkoły rozpoczęto w roku 1910. Gotowy gmach przy ówczesnej ulicy Berlińskiej (dziś Św. Trójcy) stanął w 1911 r. Budynek, zaprojektowany z rozmachem w atrakcyjnym miejscu nad Kanałem Bydgoskim, wzniesiono z myślą o siedzibie artystycznych kierunków bydgoskiego uniwersytetu, o którego powstanie od kilkudziesięciu lat zabiegały władze miasta.
W latach 20 XX wieku zlikwidowano szkołę artystyczną, a w jej miejsce powołano średnią Państwową Szkołę Przemysłową. Dyrektorem nowej szkoły został inż. Franciszek Siemiradzki. W szkole utworzono dwa wydziały: techniczny, na którym kształcono techników rolników oraz rzemiosła artystycznego, gdzie kształcono stolarzy i ślusarzy artystycznych.
We wrześniu 1945 roku zainaugurowała swą działalność Państwowa Szkoła Techniczna otworzyła: gimnazjum mechaniczne, elektryczne i chemiczne. Później, podobnie jak w 20-leciu międzywojennym, odpowiadając na zapotrzebowanie odbudowującego się przemysłu i dostosowując profil szkoły do rozwijającej się gospodarki, otwierano w niej m.in. kierunki: chemiczny, gazowniczy, mierniczy, radiowo-telewizyjny, elektroniczny, geodezyjny, urządzeń pokładowych i osprzętu lotniczego, budowy i eksploatacji samolotów, żeglugi śródlądowej i wiele innych.
W latach 1951-1975 szkoła nosiła nazwę Technikum Mechaniczno-Elektrycznego, a następnie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1. Nawiązała kontakty ze większymi zakładami i przedsiębiorstwami przemysłowym działającymi na terenie miasta i regionu. W nich uczniowie odbywali praktyki, a po ukończeniu nauki znajdowali zatrudnienie. Większość absolwentów szkoły studiowała na uczelniach politechnicznych w Bydgoszczy i na terenie całego kraju. W 1989 roku patronem Zespołu Szkół Mechanicznych został inż. Franciszek Siemiradzki.

ZS Mechanicznych dziś
Na rok 2022/23 szkoła przeprowadza rekrutację do następujących oddziałów:
Technikum mechaniczne – technik informatyk, technik programista, technik mechatronik, technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik awionik, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik transportu kolejowego, także trzy klasy mistrzostwa sportowego wielozawodowe (wioślarstwo, piłka nożna, koszykówka);
Branżowa szkoła I stopnia – zawód mechatronik.