logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Masz pomysł na aktywizację bydgoskich seniorów? Weź udział w konkursie
Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o środki finansowe na realizację projektów skierowanych do osób w wieku emerytalnym. Ruszył nabór wniosków w nowym konkursie ofert pn. „Aktywizacja i integracja bydgoskich seniorów”. Termin upływa 28 lutego.


W ramach pierwszego takiego konkursu w naszym mieście poszukujemy pomysłów na długotrwałe przedsięwzięcia polegające na organizacji różnorodnych wydarzeń wzbogacających ofertę spędzania wolnego czasu przez osoby starsze. Dodatkowym atutem projektów będzie wpisywanie się w tematykę obchodów setnej rocznicy powrotu Bydgoszczy do Polski.

W ramach konkursu wesprzemy projekty, które mają na celu integrację i aktywizację seniorów poprzez dostępność do oferty kulturalnej, zwiększenie aktywności fizycznej, organizację wycieczek krajoznawczo-turystycznych, realizację pasji i zainteresowań, wzmacnianie więzi międzypokoleniowej, czy też szeroko rozumianą edukację. Działania mogą przybrać formę spotkań, warsztatów, wyjazdów, ćwiczeń, czy zajęć budujących sprawność fizyczną.

Na realizację zadań wybranych w drodze konkursu przeznaczymy środki w kwocie 210 tysięcy złotych. Uprawnione podmioty mają czas na składanie wniosków do 28 lutego, do godz. 13.

Warto wspomnieć, że od sierpnia ubiegłego roku, w ramach procedury tzw. „małych grantów” wsparliśmy finansowo kilkanaście przedsięwzięć senioralnych. Kolejne dofinansowania, także w tym trybie, trafią do bydgoskich stowarzyszeń również w bieżącym roku.

Zachęcamy do składania wniosków w konkursie. Wszystkie niezbędne informacje dostępne są w TUTAJ.