logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Maj miesiącem różnorodności
Dołącz do grona tysięcy podmiotów z Unii Europejskiej i świętuj europejski #MiesiącRóżnorodności. Urząd Miasta Bydgoszczy, jako sygnatariusz Karty Różnorodności, również włącza się do akcji.


Europejski Miesiąc Różnorodności jest organizowany przez Europejską Platformę Kart Różnorodności, a także jej członków i sygnatariuszy. Jednym z nich jest Urząd Miasta Bydgoszczy.

Głównym założeniem tego wydarzenia jest połączenie sił poszczególnych kart różnorodności, dużych i małych pracodawców, prywatnych  rzedsiębiorstw, organizacji publicznych i organizacji non-profit, by wspólnie dążyć do realizacji jednego celu, jakim jest promowanie różnorodności w miejscach pracy i w społeczeństwie.

- Nie bójmy sią zajmować wyraźnego stanowiska wobec różnorodności i podejmujmy działania. Pokażmy nasze zaangażowanie na rzecz równości i świętujmy wspólnie Europejski Miesiąc Różnorodności w maju 2021 r. Dzięki większej różnorodności w miejscach pracy stworzymy sprawiedliwszą i równiejszą Europę dla wszystkich – mówi Helena Dalli, Komisarz UE ds. Równosci.

Włączenie się w obchody tego miesiąca może obejmować świętowanie i promowanie różnorodności w przedsiębiorstwie poprzez organizację wewnętrznych wydarzeń dla pracowników lub z ich udziałem, a także publicznych wydarzeń dostępnych dla lokalnych społeczności, klientów bądź dostawców.

- Zachęcamy przedsiębiorców i inne organizacje, by – idąc śladem Urzędu Miasta Bydgoszczy – podpisać Kartę Różnorodności i stać się jej sygnatariuszem. Świętujmy razem różnorodność! Przecież wszyscy ludzie na świecie powinni mieć prawo do bycia tym, kim są – mówi Iwona Waszkiewicz, zastępczyni prezydenta Bydgoszczy i przewodnicząca Rady ds. Równego Traktowania.

Dlaczego warto wziąć udział w Europejskim Miesiącu Różnorodności?
•         Różnorodność stanowi źródło możliwości – dlatego warto zwiększać świadomość różnorodności i korzyści z niej płynących;
•         Bycie wzorem do naśladowania w zakresie różnorodności i równości umożliwia rekrutację oraz utrzymywanie lepszych pracowników, przyciąganie nowych klientów i zwiększanie zysków;
•         Pokażesz pracownikom, że mogą być pewni tego, że w twoim przedsiębiorstwie wszyscy są mile widziani, szanowani i wysłuchiwani;
•         Budujesz swoją reputację i silniejsze relacje z pracownikami, partnerami biznesowymi, klientami i dostawcami;
•         Stajesz się częścią potężnej europejskiej sieci – razem możemy osiągnąć znacznie więcej!

Przykłady tematów i kwestii, które można poruszyć w czasie wydarzeń:
•         Równość płci (kobiety w biznesie, równość płci w procesie podejmowania decyzji, przeciwdziałanie przemocy domowej i molestowaniu);
•         Wsparcie dla rodziców (praca zdalna a opieka nad dziećmi i nauka zdalna, równy dostęp do urlopów okolicznościowych – także dla ojców, wsparcie samotnych rodziców);
•         Równość pokoleniowa (punkty widzenia różnych grup wiekowych i ich poglądy na temat trudności, z jakimi stykają się na rynku pracy, dialog międzypokoleniowy);
•         LGBTIQ (tęczowe rodziny, równe świadczenia i możliwości dla partnerów i rodziców osób LGBTIQ);
•         Zdrowie psychiczne (równowaga między pracą a życiem prywatnym, wypalenie, mindfulness);
•         Niepełnosprawność (integracja pracowników z niepełnosprawnościami, dostępność - osoby z niepełnosprawnościami w miejscu pracy);
•         Pochodzenie etniczne i rasa (migranci i uchodźcy, dyskryminacja mniejszości);
•         Różnorodność kulturowa/międzynarodowa (organizacja możliwości zapoznania się z inną kuchnią, religią, innym językiem itd.);
•         Inne (nieświadome uprzedzenia, dyskryminacja podczas rekrutacji i rozwoju kariery zawodowej).

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ