logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Liceum rozgości się przy ul. Fredry
Trwa gruntowana przebudowa gmachu przy ul. Fredry 3. Będzie to nowa siedziba XIII Liceum Ogólnokształcącego. Budynek dostosujemy do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Zaplanowaliśmy również szereg innych prac podnoszących funkcjonalność i estetykę budynku. Prace potrwają pół roku i pochłoną blisko 7 mln zł.


Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zależy nam by jesienią w gruntownie przebudowanym gmachu zaczęło działać XIII Liceum Ogólnokształcące funkcjonuje obecnie  w Nowym Fordonie. Trwają zaawansowane prace przy rozbiórkach ścian wewnętrznych i budowie nowych ścian działowych. Skuwane są stare tynki. Wymieniana jest kanalizacja sanitarna w całym gmachu. Równocześnie rozpoczęła się przebudowa instalacji elektrycznych. W części pomieszczeń wylewane są nowe posadzki.


 
Wykonawca przygotowuje się również do innych prac związanych między innymi z budową pochylni, przebudową schodów zewnętrznych i wykonaniem szybu na windę. Budynek po przebudowie ma być pozbawiony barier dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Za prace odpowiada firma PUBR. Koszt inwestycji to blisko 6,8mln zł. Zakończenie prac planowane jest w wakacje. Będą one objęte 7-letnią rękojmią.

Nowe, bezpieczne wnętrza

W ramach prac przewidziano wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, a także przebudowę instalacji wewnętrznych w tym wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej, wentylacji, instalacji zasilającej, instalacji oświetleniowej, instalacji monitoringu i alarmowej. Prace adaptacyjne obejmą sale lekcyjne, korytarze, toalety i zaplecze kuchenne. 60-letni gmach zyska poza tym izolację fundamentów i zostanie dostosowany do aktualnych przepisów związanych z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi oraz sanitarno-higienicznymi.

Co, gdzie w nowej szkole?

Na kondygnacji -1 znajdą się pomieszczenia magazynowe, szatnia, serwerownia oraz pomieszczenia socjalne dla pracowników szkoły. Parter dedykowany będzie administracji szkoły oraz częściom wspólnym dla uczniów. Urządzone zostaną tam oprócz pomieszczeń administracyjnych, gabinety psychologa i pedagoga, gabinet pielęgniarki, stołówka z zapleczem kuchennym, czytelnia oraz toalety ogólnodostępne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Na piętrze zlokalizowane będą sale lekcyjne, pokój nauczycielski, gabinet wicedyrektora oraz toalety ogólnodostępne.
Na ostatniej kondygnacji urządzone zostaną   sala gimnastyczna wraz z zapleczem, sale lekcyjne oraz toalety i szatnie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.