logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Lekcje w muzeum
Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli i ich podopiecznych na zorganizowane zajęcia i warsztaty. Muzealne lekcje przeznaczone są dla dzieci i młodzieży szkolnej od przedszkola po szkołę średnią.


Muzeum Okręgowe prowadzi lekcje muzealne, które mają na celu uzupełnienie, a zarazem rozszerzenie programu edukacyjnego realizowanego w palcówkach oświatowych. Oferta skierowana jest do wszystkich typów szkół i dotyczy m.in.: historii, sztuki, archeologii, numizmatyki czy historii techniki.

Zajęcia prowadzone są od wtorku do piątku w godz. 10:00-16:00 w budynkach muzeum. Lekcje można zamówić osobiście lub telefonicznie z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale Edukacji i Promocji przy ul. Mennica 6.

Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna jest pod numerem tel.: 52 58 59 910.