logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Konkurs dla uczniów – Bydgoski Marzec 1981
Rusza konkurs dla uczniów bydgoskich szkół związany z wydarzeniami Bydgoskiego Marca 1981 roku. Młodzież ma za zadanie zaprojektować plakat lub stworzyć komiks i jednocześnie pogłębić swoją wiedzę o historii naszego miasta.


Konkurs graficzny „Bydgoski Marzec 1981” skierowany jest dla uczniów bydgoskich szkół w wieku od 15 do 19 lat. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach: plakat i komiks.

W tej pierwszej należy stworzyć plakat nawiązujący w treści graficznej i ewentualnej tekstowej do wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981 (zawartość tekstowa plakatu nie może przekraczać 150 znaków (ze spacjami), format pracy: A2, paleta CMYK, plik .jpg maksymalnie 50 Mb). W tej drugiej chodzi o stworzenie komiksu, który propagowałby wiedzę na temat tego wydarzenia historycznego (format pracy: A2, paleta CMYK, plik .jpg maksymalnie 50 Mb).

Na zwycięzców czekają nagrody: za zajęcie I miejsce – tablet, II – smartwatche, a III – bony upominkowe.

Prace przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres bydgoskimarzec@um.bydgoszcz.pl. Termin nadsyłania prac upływa 9 marca o godzinie 12.00 (każde przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone zwrotnym mailem do dnia 9 marca, do godziny 14.00).

Wiadomość zgłoszeniowa powinna zawierać: pracę konkursową w formacie .jpg, o określonych wyżej parametrach (lub odnośnik do zasobu internetowego) oraz wypełnione i własnoręcznie podpisane oświadczenie o podanej niżej treści:


Ja, (imię i nazwisko, wiek, szkoła, e-mail, telefon)zgłaszam do konkursu Prezydenta Bydgoszczy pracę graficzną związaną z Bydgoskim Marcem 1981. Oświadczam, że jestem jej wyłącznym autorem i posiadam tym samym pełne prawa autorskie do zgłaszanej pracy. W przypadku nagrodzenia w konkursie, wyrażam zgodę na publikację pracy  na stronie www.bydgoszcz.pl, na portalach społecznościowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz oraz na mobilnej wystawie pokonkursowej prezentowanej na terenie Bydgoszczy.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(data i podpis)


Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 52 5858 908