logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kolejny ważny plan dla Śródmieścia
Miasto przystępuje do przygotowania kolejnego planu miejscowego w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta. Zapraszamy do składania wniosków, które posłużą do sporządzenia planu.


Prace obejmują obszar znajdujący się w reprezentacyjnej części miasta. Zajmuje ok 6,5 ha i jest ograniczony ulicami: Emila Warmińskiego, Dworcową, Gdańską Marszałka Ferdynanda Focha.

Plan sporządza się w celu określenia zasad zagospodarowania terenów, tak aby uwzględniały historyczną i kulturową tkankę miasta. Kwartał zabudowy usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta w Bydgoszczy. Teren wyróżnia się udziałem zabudowy zabytkowej, w szczególności zabudowy pierzejowej, zlokalizowanej wzdłuż ulic: Marszałka F. Focha, Gdańskiej i Dworcowej.

Plan ustali także zasady zagospodarowania wnętrza kwartału, w tym również podwórek usytuowanych na tyłach kamienic, stworzy warunki dla poprawy dostępności nieruchomości, przyjmując ład przestrzenny.

Zainteresowani mogą składać wnioski na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, przy ul. Grudziądzka 9-15, za pomocą poczty elektronicznej na adres: mpu@mpu.bydgoszcz.pl lub za pomocą ePUAP. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, którego dotyczy. Termin składania uwag upływa 20 kwietnia. Więcej informacji TUTAJ.