logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kolejne estetyczne zmiany na ul. Nowogrodzkiej
Trwa remont wiekowej kamienicy przy ul. Nowogrodzkiej 4. To już kolejny budynek, którego estetyczna elewacja będzie zdobić północna pierzeję odnawianej ulicy. Na ten rok zaplanowana została również wymiana chodników po stronie południowej.


Budynek wzniesiono na przełomie XIX i XX wieku na planie zbliżonym do litery „L”. Skrajne części są nieznacznie wysunięte – mają formę ryzalitów. Kamienica liczy 3 kondygnacje, pełni funkcję mieszkalną. Podobnie jak wiele sąsiednich budynków w tej części Okola górne partie są wyłożone licowaną cegłą. W boniowanym parterze umieszczono bramę wjazdową. Elewację zdobią eleganckie naczółki, szczególnie na wysokości piętra, gzymsy i konsole pod linia dachu. Wzdłuż budynku zachował się tak zwany „przedogródek” pielęgnowany przez mieszkańców.

To kolejny budynek przy tej ulicy, który odzyskuje estetyczną elewację. Wcześniej prace przeprowadzono w sąsiedniej kamienicy z nr 2 oraz w budynku z nr 8. W ubiegłym roku imponującą metamorfozę przeszła kamienica z nr 10. Dzięki tym pracom wkrótce cała północna pierzeja ulicy Nowogrodzkiej stanie się jedną z wizytówek Okola.

Warto podkreślić, że jeszcze w tym roku ruszyć mają prace przy nowych chodnikach po południowej stronie ul. Nowogrodzkiej oraz na końcowym odcinku ul. Kanałowej, biegnącym do bulwaru Sebastiana Malinowskiego. Ułożone zostaną nowe płyty chodnikowe w historyczny wzór karo. To rozwiązanie wypracowane m.in. z Radą ds. Estetyki Miasta. Przed wejściem do kościoła św. Wojciecha dołożona zostanie jeszcze kamienna opaska. To zadanie do realizacji wybrali mieszkańcy w trakcie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski. Na jego realizację zabezpieczyliśmy 180 tysięcy złotych. Trwa powtórzony przetarg na wybór wykonawcy.

Na większe tempo prac przy rewitalizacji historycznych budynków wpływają działania uruchomione przez miasto. To między innymi dotacje konserwatorskie, duże inwestycje związane z przebudową infrastruktury ulic, nakazy przeprowadzenia prac  oraz interwencje miejskiego plastyka. Na Okolu trwa również rewitalizacja kilu innych miejskich kamienic. Wcześniej oddaliśmy do użytku Centrum Społeczno-Edukacyjne w zrewitalizowanym budynku przy ul. Staroszkolnej 10.