logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Kawiarenka obywatelska w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych
W samym sercu miasta powstanie kawiarenka obywatelska, którą poprowadzi podmiot działalności pożytku publicznego.


Trwa remont budynku przy ulicy Gdańskiej 5, w którym jesienią powstanie tzw. BCOP – czyli Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych. Centrum będzie dedykowane organizacjom pozarządowym. Na parterze budynku powstanie kawiarenka obywatelska dla mieszkańców.

Prawdopodobnie jeszcze w lutym br. zostanie ogłoszony konkurs na najem pomieszczenia do prowadzenia kawiarni. W konkursie będą mogły wziąć udział podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym spółdzielnie socjalne z siedzibą w Bydgoszczy.

Parter BCOP-u ma pełnić funkcję kawiarenki obywatelskiej, ale również punktu powitalnego i informacyjnego na temat aktywności w całym obiekcie. Kawiarenka ma być przestrzenią refleksji, swobodnej wymiany poglądów oraz animacji społecznych. Ma być to miejsce, gdzie każdy mieszkaniec będzie mógł przyjść napić się dobrej herbaty czy kawy i coś przekąsić. W kawiarence planowane jest utworzenie strefy bookcrossingowej, w której będzie można także przejrzeć gazety oraz wydawnictwa wspierające III sektor. Miejsce będzie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz różnych grup wiekowych. Dzieci znajdą tu kącik zabaw, a rodzice będą mogli w tym czasie wziąć udział w spotkaniach organizowanych w kawiarence i BCOP.

Jak przekonuje Dorota Glaza, koordynator Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ma to być miejsce współtworzone razem z organizacjami pozarządowymi. Chcielibyśmy wypełnić to miejsce działaniami i inicjatywami – jak i cały BCOP – bydgoskiego sektora pozarządowego. To miejsce jest dedykowane organizacjom pozarządowym i przez nie będzie tworzone.

Wizualizacje poglądowe