logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kamienice między fabryką i biurowcami
Modernistyczne budynki przy ul. I. Kraszewskiego zyskują nowe elewacje. Większość zabudowy w tej części Okola powstawała w okresie międzywojennym. W tym czasie zbudowano również fabrykę wytwarzającą proszki do prania i środki czyszczące, która obecnie produkuje przede wszystkim kosmetyki.


Ulicę I. Kraszewskiego biegnącą prostopadle od ul. Grunwaldzkiej do linii kolejowej Bydgoszcz-Piła wytyczono prawdopodobnie krótko przed powrotem Bydgoszczy do macierzy. Ujęto ją między innymi na pierwszym polskim planie miasta z 1921 roku. Początkowo obsługiwała pojedyncze posesje i przyległe pola. W latach międzywojennych rozpoczęto intensywniejszą zabudowę tej części Okola. Wzniesiono wówczas kilka domów o modernistycznej stylistyce. Wśród nich między innymi kamienicę z nr 3, która obecnie przechodzi remont. Budynek podobnie jak wiele innych z lat 30. XX wieku do tej pory nie posiadał tynków, więc na ścianach zewnętrznych widoczna była pomarańczowa cegła. Inwestorzy często wówczas zostawiali te prace na kolejne lata. Wiele charakterystycznych budowli z tego okresu na estetyczną elewacją czekało również kilkadziesiąt lat np. kościół św. Antoniego na pobliskim Czyżkówku.

"Persil" z Bydgoszczy

Charakterystycznym elementem krajobrazu tej części Okola są również zabudowania przemysłowe – obecny zakład firmy Unilever Polska. Fabryka wytwarzająca proszki do prania i środki czyszczące powstała już w 1932 roku. Wówczas przy udziale kapitału niemieckiego utworzono Polską Spółkę Akcyjną „Persil”. Produkowano w niej głównie proszki mydlane oraz proszek czyszczący. Już przed wojną zakład zatrudniał ponad 200 osób, a bydgoskie wyroby trafiły na polski rynek oraz do Wolnego Miasta Gdańska.

Po wojnie fabrykę znacjonalizowano. W latach PRL-  utworzono rozbudowano obiekt i utworzono nowe odziały. W roku 1991 roku po okresie stagnacji zakład sprywatyzowano – nabyła go firma Unilever, która rozpoczęła jego gruntowną modernizację. W 2013 roku po zakończonej rozbudowie zakład podwoił swój rozmiar i zwiększył zatrudnienie. Bydgoski oddział wyspecjalizował się w produkcji kosmetyków i produktów do stylizacji włosów.

Wschodnia strona ulicy I. Kraszewskiego za sprawą wciąż rozbudowującego się Biznes Parku Kraszewskiego stała się jednym z ważniejszych punktów na mapie przestrzeni biurowych w Bydgoszczy i regionie. W ostatnich latach w tej części Okola rozbudowano między innymi skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej i Kraszewskiego, które wyposażono w nową sygnalizację, chodniki i drogi rowerowe. Ulica Grunwaldzka zyskała też szpaler kasztanowców. W tym roku utwardzono również część ulicy Nadrzecznej. 

Warto wiedzieć

W ostatnich latach w celu rewitalizacji aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników, mostów. Zlecane są prace przy odtwarzaniu zieleni. Przy prezydencie działa Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań podnoszących estetykę miejskiej przestrzeni. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizację ułatwiają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.