logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kamienica przy parku w remoncie
Kończy się remont kolejnej szwederowskiej kamienicy u zbiegu ulic gen H. Dąbrowskiego 18 i Filareckiej. Wcześniej odnowiono wiele innych budynków w bliskim sąsiedztwie zrewitalizowanego parku.


Budynek został wzniesiony na planie prostokąta ze ściętym rogiem. Pełni funkcję mieszkalną. Elewację trzykondygnacyjnego budynku zdobią gzymsy, naczółki okienne oraz boniowanie w części parterowej. Wejście ulokowano od strony podwórza. Kamienica wraz z przyległą oficyną przeszłą w ostatnich miesiącach gruntowny remont.

W ostatnich latach przy ul. gen. Dąbrowskiego wypiękniało kilka innych kamienic. Między innymi budynki z numerami 10, 18 , 31, 33 i 35. W tej części miasta udało się zrealizować też szereg miejskich inwestycji, które sprawiły, że to jedna z najładniejszych części tak zwanego starego Szwederowa. W ubiegłym roku po konserwatorskim remoncie ponownie udostępniliśmy  Muzeum Wodociągów w pieczołowicie odrestaurowanej wieży ciśnień. W ostatnich latach zrewitalizowany został również założony już w 1832 roku park na Wzgórzu Dąbrowskiego. Dosadzono w nim wiele roślin, przebudowano część placów i alejek, które zyskały oświetlenie. Odtworzono też część punktów widokowych.

Rewitalizacja przyspiesza

W ostatnich latach w celu rewitalizacji aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcie pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizację ułatwiają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.