logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kamienica projektu mistrza J. Święcickiego pięknieje
Rozpoczął się remont elewacji kunsztownej kamienicy przy ul. Gdańskiej 113. Budynek zaprojektował znakomity bydgoski budowniczy J. Święcicki. W tym roku przy ul. Gdańskiej wypięknieją również inne zabytkowe obiekty.


Kamienica zbudowana został około 1886. Wzniesiono ja na planie zbliżonym do litery „L”. Budynek prezentuje formy architektury eklektycznej, z neorenesansowym detalem architektonicznym. Charakterystycznym elementem jest wykusz ulokowany w narożnej części kamienicy ba wysokości I i II piętra. Główne wejście ulokowane jest od strony ul. Gdańskiej, zwieńczone jest naczółkiem z pełnoplastyczną głową mężczyzny w hełmie. Parter jest boniowany. Elewację zdobią rozbudowane naczółki okienne, płaskorzeźby, pilastry, gzymsy. Remont, który zleciła wspólnota ma przywrócić budynkowi dawną świetność. Zakończenie prac planowane jest w wakacje. Kamienica  była przeznaczona była dla kupca Rudolfa Gehrke.

Zaprojektował ją Józef Święcicki. Był znakomitym budowniczym, przez całe życie związanym z Bydgoszczą. Żył w latach 1859-1913. Pozostawił w mieście wiele przepięknych kamienic. Jego dziełem są m. in. kamienica, w której znajduje się Hotel pod Orłem, kamienica przy Placu Wolności 1 i wiele kamienic na ul. Gdańskiej, Dworcowej, Jagiellońskiej oraz Cieszkowskiego. Wybudował około 60 kamienic, które nadały miastu charakterystyczny rys. Liczba wszystkich projektów, które stworzył jest kilka razy większa. Kamienice zaprojektowane przez mistrza J. Święcickiego nie ustępowały kunsztem obiektom stawianym w ówczesnych europejskich stolicach. Budowniczy często angażował się także w akcje charytatywne: wspierał finansowo bydgoskie sierocińce, szpitale i kościoły.

W tym roku przy ul. Gdańskiej realizowane będą również inne prace przy zabytkach. Planowane są m.in. remonty dachów w kamienicach z nr 33 i 93. W budynku z nr 28 kontynuowane mają być prace przy rekonstrukcji stolarki okiennej. Na te zadania zagwarantowane zostały środki z Bydgoskiego Programu Ochrony Zabytków.  Więcej informacji o tym wsparciu znajduje się TUTAJ.Warto wiedzieć

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Śródmieścia aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też  Społeczna Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta.