logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kamienica górująca nad placem Poznańskim w remoncie
Rozpoczął się remont charakterystycznej kamienicy przy ul. Lubelskiej 1. Od strony zachodniej góruje ona nad placem Poznańskim, który niegdyś miał charakter rynku.


Kamienica jest położona na rogu ulic Lubelskiej i Seminaryjnej tuż przy placu Poznańskim. Została wzniesiona około 1910 roku na planie zbliżonym do litery C. Budynek posiada 4 kondygnacje. Ze względu na duże pochylenie terenu lokale przylegające do ulicy Seminaryjnej mają charakter suteren. W zaokrąglony narożnik wkomponowano balkony. Na szczycie budynku znajduje się attyka. W poprzednich latach remontowany był parter obiektu. Kolejne prace mają przywrócić estetyczny wygląd całej frontowej elewacji. Będzie to miał duży wpływ na estetykę tej części miasta.

Trochę historii

Plac Poznański dawniej miał formę rynku. Wytyczono go w I połowie XIX wieku. Pierwotnie posiadał formę trójkąta, zaczynającego się wylotem ulicy Poznańskiej i stopniowo rozszerzającego się do wylotów ulic Lubelskiej i Szubińskiej. Na placu, zwanym początkowo Studziennym, czy nawet rynkiem Świńskim, do czasu powstania rzeźni miejskiej odbywały się targi trzody chlewnej. Obecną formę skrzyżowania z ruchem okrężnym plac uzyskał w roku 1987, kiedy to jedna z pierzei została wyburzona pod budowę dwujezdniowej ul. Kruszwickiej i wlotu w ulicę Grudziądzką. Odcięto wówczas wloty ulic A. Kordeckiego i Dolina. W ostatnich latach cały plac zyskał nowe drogi rowerowe. Układ drogowy jest dostosowany również do poprowadzenia w kolejnych latach linii tramwajowej w kierunku Błonia i Szwederowa.

Estetyczna Bydgoszcz

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Śródmieścia aktywne działania prowadzi również miasto.  Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też  Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizację ułatwiają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.