logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Jak rewitalizować Kanał Bydgoski? Czekamy na Twoją opinię
W piątek (7 czerwca) rozpoczynamy konsultacje społeczne planów dalszej rewitalizacji otoczenia Kanału Bydgoskiego. W ostatnich latach zrealizowaliśmy wiele inwestycji, które pozwalają przywracać tym terenom rekreacyjne funkcje. Dalszy kierunek działań określą bydgoszczanki i bydgoszczanie. Konsultacje potrwają do 28 czerwca br.


Wstępna koncepcja zagospodarowania otoczenia Kanału Bydgoskiego przedstawiona została radom osiedli oraz stowarzyszeniom mieszkańców w grudniu ubiegłego roku. Wprowadziliśmy do niej pierwsze korekty. Teraz zostanie poddana konsultacjom społecznym. Będą mogli się w nich wypowiedzieć wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy. Dokument będzie wyznaczał docelowe kierunki zagospodarowania terenu. Wszystkie nowe inwestycje, także projekty zgłaszane w ramach BBO, będą musiały być zgodne z powstającym opracowaniem.

Najlepszy czas na uwagi

Celem konsultacji jest zebranie uwag mieszkańców dotyczących koncepcji zagospodarowania terenu przy Kanale Bydgoskim. Będą miały zasięg ogólnomiejski. Odbędą się w terminie od 7 maja do 28 czerwca 2024 roku. To najlepszy moment na zgłoszenie swoich uwag oraz zapoznanie się z proponowanymi rozwiązaniami.
Opinie mieszkańcy będą mogli wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej na stronie www.bydgoszcz.pl/kanal. Będziemy organizować również spacer badawczy z udziałem kustosza Muzeum Kanału Bydgoskiego Tomasza Izajasza oraz autora koncepcji, który odbędzie się we wtorek (18 czerwca) w godz. 17-19.

Przyspieszamy rewitalizację

W ostatnim czasie w otoczeniu Kanału Bydgoskiego zostało zrealizowanych kilkanaście dużych inwestycji. Ich wartość szacowana jest na 10 mln zł. Trwają przygotowania do kolejnych zadań, m.in. rozbudowy placu zabaw,  podświetlenia śluz, budowy minitężni i odnowienia kolejnych ścieżek  spacerowych. Ważną rolę w procesie rewitalizacji tej części Bydgoszczy pełni Muzeum Kanału Bydgoskiego.

- Zależy nam, by otoczenie Kanału stało się nie tylko ładnym miejscem, ale równie ważne jest, by toczyło się tu życie – mówi kustosz Muzeum Kanału Bydgoskiego Tomasz Izajasz. – Stąd szereg pomysłów związanych z urządzaniem nad jego brzegami wydarzeń kulturalnych, zabaw, pikników, pokazów. Dzięki temu, że dwa lata temu zaczęliśmy funkcjonować w nowej siedzibie możemy realizować znacznie więcej projektów, z których korzystają bydgoszczanie. Również zgłosimy swoje spostrzeżenia w trakcie konsultacji.

Najważniejsze elementy koncepcji

Projektanci zakładają, że wszystkie zmiany muszą przede wszystkim wzmacniać rolę kanału na tym obszarze. W swoim opracowaniu zaproponowali między innymi:

 • nacisk w działaniach inwestycyjnych na inwestycje związane z pracami konserwatorskimi, remontowymi, związanymi z utrzymaniem bieżącym itp. dotyczącymi Kanału Bydgoskiego jako obiektu zabytkowego;
 • wzmacnianie w kompozycji przestrzennej obiektu poprzez działania konserwatorskie związane z zachowaniem jak najwyższych walorów śluz, brzegów kanału, zabudowy towarzyszącej i najbliższego otoczenia kanału;
 • nacisk na działania związane z utrwalaniem obiektu i jego historii (w tym fragmentów poddanych przebudowie lub zasypaniu) - w przestrzeni i świadomości mieszkańców - podświetlanie dekoracyjne śluz i brzegów (w wybranych miejscach), punkty (tablice) informacyjne związane z historią, strukturą obiektu i inne działania;
 • podział obszaru na strefy o zróżnicowanych funkcjach;
 • adaptację wybranych form zagospodarowania terenów o wysokich walorach przyrodniczych i kulturowych;
 • wprowadzenie standardów w zakresie form zagospodarowania i utrzymania z uwzględnieniem cech charakterystycznych (stylistycznych) kompozycji przestrzennej i funkcji (historycznych lub/i współczesnych);
 • podkreślenie stref wejściowych z uwzględnieniem poprawy dostępności dla wszystkich grup oraz walorów estetycznych kompozycji przestrzennej (strefy reprezentacyjne);
 • określenie stref lokalizacji dodatkowego wyposażenia;
 • priorytetowe traktowanie drzew i wartościowej zieleni – nowe elementy nie powinny powodować wycinki i uszkodzenia drzew;
 • wprowadzenie iluminacji podkreślających ceglane ściany śluz;
 • stosowanie rozwiązań przyjaznych dla zwierząt;
 • ujednolicenie opraw oświetleniowych;
 • ujednolicanie elementów małej architektury;
 • remonty nawierzchni;
 • wykorzystanie zagłębień terenowych oraz dawnych rowów jako elementu systemu gospodarowania wodą opadową i roztopową;
 • stosowanie tzw. „małej retencji” do zatrzymania części wód deszczowych;
 • stosowanie małej architektury sportowej i zabawowej o leśnym charakterze z przewagą drewna i stali,
 • wszystkie ciągi piesze dopuszczone także dla rowerzystów;
 • wyznaczenie dodatkowych miejsc dla wędkarzy.

Warto wiedzieć:

 • Z pełną koncepcją  można zapoznać się TUTAJ
 • Historia Kanału Bydgoskiego dostępna jest m.in. TUTAJ