logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Inauguracja roku UKW
Dziś, 12 października br. nowy rok akademicki 2021/22 zainaugurował Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Inauguracja połączona była z uroczystością nadania Doktoratu Honoris Causa wybitnemu psychologowi społecznemu, profesorowi Bogdanowi Wojciszke. Miasto reprezentował zastępca prezydenta Mirosław Kozłowicz.


We wtorek, 12 października br. Rektor UKW, Senat, studenci i pracownicy uczelni oficjalnie rozpoczęli nowy rok akademicki. Tegoroczna inauguracja miała wyjątkowy charakter – jej najważniejszym elementem było nadanie Doktoratu Honoris Causa prof. dr hab. Bogdanowi Wojciszke, wybitnemu psychologowi społecznemu, członkowi rzeczywistemu Polskiej Akademii Nauk. Profesor wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Wieloznaczność ludzkich zachowań”.Podczas uroczystości wręczono również dyplomy doktora habilitowanego, odznaczenia i wyróżnienia pracownikom i studentom UKW.Warto wiedzieć:
Bogdan Wojciszke ukończył studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1975 roku, stopień doktora w zakresie psychologii uzyskał w 1978 roku na Uniwersytecie Gdańskim, a stopień doktora habilitowanego w zakresie psychologii na Uniwersytecie Warszawskim w 1986 roku. Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych uzyskał w 1993 roku. W 1975 roku został zatrudniony na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W latach 1977-1996 pracował w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego (w latach 1993-1999 był jego dyrektorem), w latach 2002-2012 jego miejscem pracy był Instytut Psychologii PAN (w latach 2002-2008 był jego dyrektorem). Od ponad 20 lat związany jest ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie.

Problematyka badawcza, którą w swojej pracy naukowej zajmuje się Bogdan Wojciszke obejmuje status społeczny, postrzeganie interpersonalne, zgodność zachowania z wartościami, psychologię miłości i bliskie związki. Zajmuje się również psychologią statusu i władzy, bada m.in. w jaki sposób zdobycie władzy czy podwyższenie statusu zmieniają funkcjonowanie człowieka. Interesuje się także postawami Polaków wobec przekształceń własnościowych, produktywnością i godnością jako wartościami etycznymi współczesnego społeczeństwa polskiego.

Na imponujący dorobek naukowy profesora Bogdana Wojciszke składa się 10 książek naukowych, dwie popularyzujące wiedzę psychologiczną (nagrodzone prestiżową nagrodą Teofrasta w 2010 roku), 167 artykułów naukowych opublikowanych w pismach polskich i zagranicznych (znacząca liczba opublikowana w pismach z wykazu JCR, tzw. listy Filadelfijskiej), 20 prac redakcyjnych i translatorskich oraz dwa podręczniki: Człowiek wśród ludzi oraz Psychologia Społeczna (podręczniki te stanowią podstawową lekturę na wszystkich kursach z zakresu psychologii w polskich uczelniach). Prezentował swoje prace na ponad 119 konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych, w trakcie staży i wizyt w najznamienitszych ośrodkach naukowych na całym świecie. Jest autorem poczytnych książek m.in. „Alfabetu miłości” (2015) i „Kobieta zmienną jest” (2012).

Praca naukowa Bogdana Wojciszke wielokrotnie była wyróżniana prestiżowymi nagrodami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiej Akademii Nauk, Ministra Nauki czy władz rektorskich różnych uniwersytetów. Za opracowanie modelu sprawczości i wspólnotowości jako podstawowych wymiarów poznania społecznego otrzymał w 2016 roku Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, uznawanej za najważniejsze wyróżnienie naukowe w Polsce, nazywane Polskim Noblem. Laureat międzynarodowej nagrody Moscovici Award of the European Association of Social Psychology (wspólnie z: Andrea Abele, 2017) oraz licznych grantów (np. Subsydium profesorskie „Mistrz” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, grant MAESTRO NCN lub wyjazdowe stypendium naukowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej).