logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

GPR Miasta Bydgoszczy 2023+ - zapraszamy na spotkania
Rozpoczęły się konsultacje społeczne do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy 2023+ (GPR). Potrwają do 5 czerwca 2018 roku.


GPR jest przygotowywany wspólnie z mieszkańcami. Uwagi, opinie i propozycje można składać poprzez wypełnienie ankiety dostępnej TUTAJ.

W ramach konsultacji odbędą się trzy spotkania otwarte:
• 8 maja (wtorek) o godz. 18. w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (sala sesyjna, ul. Jezuicka 1).
• 15 maja (wtorek) o godz. 18. w siedzibie Rady Osiedla Zimne Wody – Czersko Polskie (ul. Równa 1).
• 22 maja (wtorek) o godz. 17. w Szkole Podstawowej nr 4 (ul. Wyzwolenia 4).  

GPR dla Miasta Bydgoszczy jest sporządzany dla obszaru rewitalizacji, dotyczy działań znajdujących się przede wszystkim w sferze społecznej, ale także gospodarczej oraz przynajmniej jednej z takich, jak: gospodarcza, przestrzenno – funkcjonalna, techniczna, środowiskowa.

W mieście programem będą objęte tereny na osiedlach Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto, Okole, Wilczak - Jary, Stary Fordon, Zimne Wody-Czersko Polskie.
Rewitalizacja jest realizowana wspólnie przez władze miasta, instytucje samorządowe, mieszkańców, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane podmioty

Szczegółowe informacje dot. Gminnego Programu Rewitalizacji można znaleźć TUTAJ.

Warto wiedzieć:
W tym samym czasie odbywają się także konsultacje społeczne dot. projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Ankietę można wypełnić TUTAJ.