logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Głos Bydgoszczy w walce o przyszłość gospodarki odpadami uwzględniony
Bydgoszcz skutecznie walczy o branżę odpadową. Dzięki staraniom władz miasta oraz ProNatury wprowadzone zostaną zmiany w projektowanych nowelizacjach szeregu przepisów, które znacznie zwiększyłyby opłaty za śmieci dla mieszkańców. W dniu 25 stycznia 2019 r. pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego skierował w tej sprawie prezydent Rafał Bruski.


Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej w czwartek 7 lutego w ratuszu, zastępca prezydenta Michał Sztybel oraz Konrad Mikołajski, prezes spółki ProNatura, poinformowali, że w związku w związku z kolejną (09.01.2019) wersją projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która pojawiła się na stronach Rządowego Centrum Legislacji, prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski wysłał do Prezesa Rady Ministrów pismo z uwagami oraz prośbą o stosowne zmiany. Był to efekt odrzuconych wcześniej uwag miasta, ProNatury oraz Unii Metropolii Polskich.

Art. 5 pkt. 22 ustawy nowelizującej przewidywał wprowadzenie w art. 158 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zakazu termicznego przekształcania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. W szeregu innych przepisów, nowelizujących tak – w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 1 pkt 22 lit b Projektu, zmieniający art. 9e UCPG), jak i ustawie o odpadach (art. 5: pkt 3 lit. d), art. 5 pkt. 10 lit. b) projektu usunięto z zapisów ustawowych możliwość zagospodarowywania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) w spalarniach odpadów.

Zmiany te stanowiłyby zwrot kierunku polityki gospodarowania odpadami w Polsce. Dotychczasowe przepisy dowartościowywały potencjał spalarni odpadów, umożliwiając ustanowienie ich ponadregionalnymi instalacjami przetwarzania odpadów komunalnych. Projektowana nowelizacja odwracała ten trend, sprowadzając rolę ITPOK do instalacji pomocniczych, zagospodarowujących pozostałości po innych procesach. Projektowane zmiany miałyby niekorzystne skutki m.in. finansowe i społeczne. Warto zauważyć, że budowa instalacji odbywała się na podstawie obowiązujących przepisów oraz dotyczyła wydatków z Unii Europejskiej. Samorządy zaciągały także pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gdyby taki zapis ustawowy wszedł w życie nastąpiłaby automatyczna podwyżka za odbiór śmieci na poziomie minimum 30%. Stąd też podjęto szereg działań, które powinny przyczynić się do rezygnacji z tego niekorzystnego zapisu. Nie tylko dla Bydgoszczy, ale także innych miast, w których funkcjonują instalacje do przetwarzania termicznego odpadów komunalnych – podkreślał zastępca prezydenta Michał Sztybel.

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy rozpoczął działalność w 2016 roku. W zakładzie odzyskiwana jest energia ze zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości po doczyszczeniu selektywnie zebranych frakcji oraz palnych odpadów wielkogabarytowych. Spalarnia obsługuje Bydgoszcz, Toruń wraz z przyległymi gminami. Instalacja nie tylko unieszkodliwia, ale jednocześnie odzyskuje zawartą w odpadach energię, zamieniając ja na prąd i ciepło.
Miejska Spółka ProNatura w ciągu 3 lat działalności spalarni przyjęła do niej około ćwierć miliona ton odpadów tylko z samej Bydgoszczy, a przecież to nie wszystko. Przez bramę spalarni rocznie przejeżdża kilkanaście tys. dostaw tego cennego surowca jakim są odpady. Dziennie przyjmujemy ponad 600 ton a więc w ciągu doby to ok. 60 pojazdów. Z tej przeogromnej góry odpadów spółka wytworzyła przez te trzy lata  prawie 1,5 mln GJ ciepła oraz 182 tys. MWh energii elektrycznej. Kilkadziesiąt tysięcy bydgoskich rodzin korzysta z tej energii – powiedział podczas konferencji prasowej Konrad Mikołajski.
Warto dodać, że ciepło z bydgoskiej spalarni to najtańsze źródło energii dla sieci KPEC.
Podczas spotkania Zespołu ds. Odpadów Komunalnych przedstawicielka Ministerstwa zapowiedziała, że przygotowywane są zmiany, które nie wprowadzą zakazu termicznego przekształcania odpadów.

Prezentacja z konferencji znajduje się TUTAJ.