logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa ma 60 lat.
Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa świętuje 60-te urodziny. FSM powstała w czasie, kiedy Fordon był odrębnym miasteczkiem. W jej zasobach mieszka obecnie blisko 30 tysięcy bydgoszczanek i bydgoszczan.


FSM należy do największych spółdzielni w Bydgoszczy; w jej zasobach na siedmiu osiedlach mieszka obecnie około 30.000 mieszkańców. Obecnie zarządza 234 budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, 36 budynkami niemieszkalnymi, 749 boksami garażowymi, 100 miejscami postojowymi w garażach wielostanowiskowych, 35 lokalami własnymi. Powierzchnia zarządzanych zasobów ogółem wynosi ok. 760 tys. m kw.

29 listopada 1962 r., w odrębnym wówczas mieście Fordonie, odbyło się zebranie założycielskie. Po zaakceptowaniu celowości powołania Spółdzielni przez Centralny Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie, 18 czerwca 1963 r. FSM rozpoczęła działalność. Pierwszą jej siedzibą było mieszkanie, następnie pawilon przy ul. Pielęgniarskiej, do obecnego budynku przy ul. gen. Franciszka Kleeberga 2 Spółdzielnia wprowadziła się 1 stycznia 1983 r.
Początkowo FSM budowała tylko na terenie Starego Fordonu. Pierwszy budynek powstał przy ul. Altanowej 5, do którego lokatorzy wprowadzili się 20 września 1967 r. Niebawem Fordon stał się największym placem budowy. Przygotowania do inwestycji rozpoczęły się w 1973 r., po włączeniu Fordonu w granice administracyjne Bydgoszczy. W pierwszym etapie budowy intensywnie uzbrajano teren w instalacje podziemne, doprowadzono energię elektryczną, wodę i kanalizacje, budowano podstawową sieć dróg. Były to na owe czasy nowatorskie rozwiązania. Mieszkańcy zasobów FSM ani przez chwilę po wprowadzeniu się nie musieli brodzić w błocie, ani łamać resorów na wybojach.
Budowa Nowego Fordonu zaczęła się od osiedla „Bohaterów”. Pierwszy dom powstał w 1982 r. przy ul. Witeckiego 2. Następnie budowano osiedla: „Bajka”, „Szybowników”, „Przylesie”, „Tatrzańskie” i „Niepodległości”.

Okres realizowania największej liczby budynków przypadał w FSM na lata 1982-1991. Po roku 1990, w związku ze zmianami ustrojowymi kraju i przestawieniem się gospodarki na wolnorynkową, w tym zmianami w kredytowaniu zakupu mieszkań, nastąpiło zahamowanie procesów inwestycyjnych. Jeszcze w 1992 r. FSM realizowała budynki wielorodzinne, chociaż już na nowych warunkach kredytowych.
Lata 1993-2002 to zastój w realizacji nowych inwestycji mieszkaniowych. Powstawały natomiast nowe pawilony handlowo-usługowe oraz domy jednorodzinne. W roku 2004 FSM nieśmiało rozpoczęła budowę mieszkań za środki własne przyszłych użytkowników. To ryzykowne zadanie powiodło się i od tego czasu FSM rozpoczęła liczne działania związane z realizacją inwestycji na terenach należących do Spółdzielni. Początkowo był to jeden budynek wielorodzinny na osiedlu „Niepodległości”.
FSM zrzesza ponad 15 tysięcy członków. Nadrzędną władzą jest obecnie Walne Zgromadzenie Członków FSM. Funkcję kontrolną sprawuje 15-osobowa Rada Nadzorcza. Pracami FSM kieruje Zarząd złożony z prezesa i dwóch zastępców. Od 1993 r. funkcję Prezesa Zarządu FSM pełni mgr inż. Zbigniew Sokół.
FSM prowadzi działalność kulturalno-oświatową w klubie osiedlowym – „Heros” na osiedlu „Bohaterów”. Na ofertę skierowaną przede wszystkim do mieszkańców Fordonu w różnych przedziałach wiekowych składają się zarówno stałe formy zajęć oraz cyklicznie lub okazjonalnie organizowane imprezy o charakterze kulturalno-rozrywkowym, koncerty, wystawy, festyny, itp.

Gala z okazji 60-lecia obyła się w środę, 20 września br. w Fabryce Lloyda. Wziął w nich udział Prezydent Rafał Bruski.