logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Estetyczne zmiany wzdłuż ul. Nowogrodzkiej
Ul. Nowogrodzka staje się jedną z wizytówek Okola. Prawie wszystkie kamienice tworzące północną pierzeję wkrótce będą po remoncie. Trwa jeszcze remont budynku z nr 6. Wcześniej wymieniono również część chodników.


Budynek wzniesiono na przełomie XIX i XX wieku na planie zbliżonym do prostokąta. Kamienica od strony frontowej zachowuje idealną symetrię. Liczy 3 kondygnacje, pełni funkcję mieszkalną. Podobnie jak wiele sąsiednich budynków w tej części Okola górne partie są wyłożone licowaną cegłą. W osi budynku ulokowano wejście. Elewację zdobią eleganckie naczółki, szczególnie na wysokości piętra, gzymsy i konsole pod linią dachu. Wzdłuż budynku zachował się tak zwany „przedogródek” pielęgnowany przez mieszkańców.

To kolejny budynek przy tej ulicy, który odzyskuje estetyczną elewację. Wcześniej prace przeprowadzono w sąsiednich kamienicach z nr 4 oraz w budynku z nr 8. Imponującą metamorfozę przeszła kamienica z nr 10. Dzięki tym pracom cała północna pierzeja ulicy Nowogrodzkiej staje się jedną z wizytówek Okola.

Przed dwoma laty zrealizowane zostały też prace przy nowych chodnikach po południowej stronie ul. Nowogrodzkiej oraz na końcowym odcinku ul. Kanałowej biegnącym do bulwaru Sebastiana Malinowskiego. Ułożono tam nowe płyty chodnikowe w historyczny wzór karo. To zadanie do realizacji wybrali mieszkańcy w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim.  

Estetyczna Bydgoszcz

W ostatnich latach w celu rewitalizacji aktywne działania prowadzi również miasto.  Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też  Społeczna Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizację ułatwiają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Wcześniej na Okolu oddaliśmy do użytku Centrum Społeczno-Edukacyjne w zrewitalizowanym budynku przy ul. Staroszkolnej 10.