logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Dzień Pracownika Socjalnego. Dziękujemy!
21 listopada obchodzony jest w Polsce Dzień Pracownika Socjalnego. Dziś, w dobie pandemii, ich praca zaangażowanie i poświęcenie zasługują na szczególny szacunek i uznanie. Życzenia i podziękowania złożył pracownikom socjalnym prezydent Rafał Bruski.


Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam wszystkim wykonującym tę szczególną profesję najlepsze życzenia. Pełnicie Państwo ważną misję, wymagającą znakomitego przygotowania merytorycznego, określonych predyspozycji osobowych i fachowych umiejętności. Każdy z osobna stanowi niezwykle ważne ogniwo w systemie polityki społecznej, stojąc blisko człowieka potrzebującego pomocy. Odpowiadając na jego wezwanie wrażliwością serca, czynami dobroci, cierpliwości i wyrozumiałości, ofiarowujecie potrzebny spokój, nadzieję i ukojenie, przywracacie wiarę w ludzi. Nie sposób przecenić wartości tej pracy, zwłaszcza w tak trudnym czasie, jakim jest obecna sytuacja epidemiologiczna.

Proszę przyjąć słowa uznania dla codziennego trudu, wykazywanego poświęcenia, troski i oddania w służbie drugiemu człowiekowi. Z wieloma wyzwaniami przyjdzie się Państwu jeszcze zmierzyć w tym szczególnym czasie. Wszystkim Pracownikom Socjalnym życzę potrzebnych sił, wytrwałości i zdrowia. Niech nie tylko od święta,
ale także na co dzień trudowi Państwa pracy towarzyszą wyrazy szacunku, wdzięczności i zaufania
.

 

Rafał Bruski

prezydent Bydgoszczy

 

Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, w szczególności pracowników socjalnych. Pracownicy socjalni odgrywają ogromną rolę w niesieniu pomocy osobom potrzebującym. To na ich barkach spoczywa najważniejszy trud interwencji socjalnej. Ich działania skutecznie wspomagają pracownicy domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, ośrodków interwencji kryzysowej, świetlic, placówek rodzinnych i schronisk dla bezdomnych oraz pracownicy szeroko rozumianej administracji. W świetle obowiązujących przepisów prawa, ale też w rozumieniu samych pracowników,  praca ta ma sprzyjać ograniczaniu negatywnych skutków ubóstwa, starości, niepełnosprawności, bezdomności i patologii społecznych.

Ustanowienie przez Parlament 21 listopada Dniem Pracownika Socjalnego jest szczególnym wyrazem uznania dla tej grupy zawodowej. Z tej okazji pracownicy socjalni oraz inni pracownicy pomocy społecznej otrzymują nagrody i wyróżnienia.