logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Duże zmiany na ulicy M. Kolbego
Rusza kolejny etap prac przy rozbudowie ul. M. Kolbego, gdzie powstają buspas, droga rowerowa i chodniki. Od czwartku (21 maja) cześć ulicy zostanie zamknięta i wprowadzone zostaną objazdy.


Buspas na ul. Kolbego zacznie się na skrzyżowaniu z ulicą Kormoranów i będzie prowadził aż do ul. Grunwaldzkiej. Tam płynnie połączy się z pasem dal autobusów, który powstał już w ramach rozbudowy ul. Grunwaldzkiej. Pas znacznie ułatwi wyjazd z Osowej Góry autobusom linii nr 61 i 71. Projekt przewiduje gruntowną przebudowę konstrukcji nawierzchni, korektę geometrii łuków poziomych, przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, miejsc parkingowych oraz zatok autobusowych. Rozwiązania konsultowaliśmy z mieszkańcami.

Ze względu na kolejny etap prac – budowę zbiornika retencyjnego pod jezdnią – konieczne jest znaczne ograniczenie ruchu na ul. Kolbego. Samochody osobowe zostaną skierowane objazdem przez ulice Kormoranów i Zimrodkową. Z odcinka ul. Kolbego pomiędzy Grunwaldzką i Kormoranów będą mogły korzystać natomiast wyłącznie autobusy, ciężarówki i pojazdy dojeżdżające do posesji.

W związku z objazdem zmieni się pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Zimrodkowej (pierwszeństwo łamane). Kierowcy poruszający się ulicą Grunwaldzką będą ustępować pierwszeństwo pojazdom wyjeżdżającym z Zimrodkowej. Wyłączona zostanie tam sygnalizacja świetlna, a jezdnie ul. Grunwaldzkiej zostaną tymczasowo zwężone do jednego pasa ruchu. Łamane pierwszeństwo i sygnalizacja działająca w trybie ostrzegawczym  funkcjonować ma również na połączeniu ulic Kolbego i Kormoranów.