logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Doceniamy pracę i pasję architektów
Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP świętuje w tym roku dwudziestolecie istnienia. Z tej okazji odbyła się uroczysta gala, podczas której zastępca prezydenta Michał Sztybel wręczył na ręce przewodniczącej KPOIA RP Medal Prezydenta Miasta dla Izby. Uroczystość odbyła się w gościnnych progach Politechniki Bydgoskiej.


- Święto Architektury, połączone z Jubileuszem 20-lecia istnienia samorządu zawodowego to doskonała okazja, aby podziękować Państwu za odpowiedzialną pracę, którą w kontekście intensywnego rozwoju miejskiej infrastruktury, z powodzeniem określać możemy misją. Tworzone przez Państwa projekty nie tylko kształtują otaczającą przestrzeń, budują wizerunek miasta, ale determinują jego pozycję w kraju, określają perspektywy rozwoju, otwierają nowe możliwości. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom inżynieryjnym i ambitnym założeniom architektonicznym, Bydgoszcz rośnie w siłę, stając się funkcjonalnym centrum metropolii. Dziękuję i gratuluję zgromadzonego na przestrzeni dwudziestu lat dorobku – mówił wręczając na ręce Małgorzaty Schmidt Przewodniczącej Izby zastępca prezydenta Michał Sztybel.


Warto wiedzieć
Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów powstała 22 stycznia 2002 roku. Pierwszym Przewodniczącym Rady KPOIA RP był Andrzej Malingowski, pełnił tę funkcję 8 lat. W ciągu 20 lat działalności Izba zmieniała siedzibę – początkowo mieściła się przy w willi Buchholza na terenie WSG przy ul. Garbary 2 a od 2013 roku przy ul. Niedźwiedzia 7. Przewodniczącą KPOIA RP w kadencji 2022-2026 jest mgr inż. arch. Małgorzata Schmidt.

Celem statutowym IARP jest ochrona przestrzeni i architektury jako dobra publicznego przez sprawowanie nadzoru nad należnym wykonywaniem zawodu oraz przestrzeganiem zasad etyki zawodowej przez wszystkich członków IARP. Strukturę IARP tworzy Krajowa Izba Architektów a także 16 okręgowych izb architektów.

Izby architektów zrzeszają osoby, które posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane uzyskane na jej podstawie, a także przed dniem wejścia w życie.