logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Do parku po nowych schodach
Zlecamy przebudowę schodów łączących ul. Toruńską z Cmentarzem Bohaterów Bydgoszczy. Zadanie do realizacji wybrali mieszkańcy w trakcie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski. To część trasy spacerowej biegnącej przez zrewitalizowany Park Wolności. Będziemy w nim realizować również kolejne inwestycje.


Schody rozpoczynają się na wysokości ul. Toruńskiej 86-88. Stanowią wejście do parku Wolności od strony wschodniej. Zakres prac zakłada zarówno przebudowę chodnika prowadzącego od ul. Toruńskiej jak i stopni. Będą wyłożone betonowymi płytkami. Wbudowane zostaną także elementy strukturalne ułatwiające orientację osobom niewidomym. Wzdłuż schodów zamontowana zostanie nowa balustrada. Prace rozpoczną się wiosną i zajmą około 3 miesięcy. Obecnie trwa postępowanie, które wyłoni wykonawcę robót.Zadanie jest kolejnym etapem rewitalizacji założenia parkowego wkomponowanego w Zbocze Bydgoskie pomiędzy Śródmieściem i Wzgórzem Wolności. W ostatnich latach wzdłuż całego ciągu spacerowego w kierunku ul. Kujawskiej realizowaliśmy szereg innych inwestycji o wartości ok 2,5 mln zł:

  • Przebudowa i budowa nowych alei spacerowych,
  • Budowa ścieżki rowerowej,
  • Budowa nowego oświetlenia,
  • Budowa kładki widokowej nad trasą Uniwersytecką,
  • Dosadzenie drzew i krzewów (łącznie 681 szt.) oraz ziół i roślin kwitnących,
  • Doposażenie parku w małą infrastrukturę (altanę, mały plac zabaw, ławki, kosze),
  • Budowa nowych schodów od strony ul. Kujawskiej.

W trakcie ostatniej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy wybrali również do realizacji budowę dużego placu zabaw z drewnianymi konstrukcjami, które przybliżać mają życie zwierząt. Plac zabaw powstanie na wysokości Zielonych Arkad.

Warto wiedzieć

Zespół zieleni na Wzgórzu Wolności jako założenie parkowe powstał w latach 1911-1913, wykorzystując istniejący drzewostan naturalny oraz ciekawe ukształtowanie terenu. Początkowo założenie utrzymane było w stylu leśno-górskim (tatrzańskim). Jego obszar wynosił 7 ha. Na terenie zespołu (w części wschodniej) Niemcy zbudowali wieżę Bismarcka. Została ona w 1928 roku wysadzona w powietrze. Po zakończeniu II wojny światowej w miejscu wyburzonej wieży urządzono Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy.