logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Dbamy o zabytki. Perspektywę ul. Cieszkowskiego zamknie odrestaurowana świątynia.
Trwają przygotowania do remontu frontowej elewacji kościoła metodystycznego przy ul. Pomorskiej 41. Sakralna budowla od ponad wieku zamyka perspektywę ulicy A. Cieszkowskiego. W pracach pomoże miejska dotacja.


Zabudowania sakralno-mieszkalne przy ul. Pomorskiej 41 powstawały pod koniec XIX wieku. Świątynię wzniesiono na planie prostokąta w stylu historyzującym. Część sakralną stanowi trójnawowa kaplica. Charakterystycznym elementem budowli są dwie czteroboczne wieże ulokowane na narożnikach od strony ulicy. Są zwieńczone hełmami. W osi frontowej elewacji wkomponowany jest portal wejściowy. Elewację zdobią też charakterystyczne otwory okienne i blendy z ostrymi łukami, typowe dla budowli gotyckich. Nad portalem znajduje się również charakterystyczna szeroka rozeta. W kaplicy znajduje się amfiteatralna empora przeznaczona dla chóru muzycznego. Pod częścią prezbiterialną kaplicy zachowano oryginalny basen chrzcielny baptystów. Od północnego zachodu, do części sakralnej przylega czterokondygnacyjna część mieszkalna.

Do 1945 kościół służył w większości niemieckojęzycznemu zborowi baptystycznemu. Tok później opuszczoną świątynię przekazano Kościołowi Metodystycznemu, którego bydgoski zbór istniał od 1935, lecz nie posiadał wcześniej własnej kaplicy. Parafia dzięki pomocy finansowej Światowej Rady Kościołów w latach 60. XX wieku podjęła się renowacji gmachu. W trakcie prac między innymi odnowiono zniszczone wnętrza.

W tym roku w świątyni planowane są prace przy elewacji frontowej i bocznej. Oczyszczona zostanie charakterystyczna czerwona cegła. Koszt tych prac szacowany jest na blisko 200 tysięcy złotych. Pomóc ma w nich miejska dotacja w kwocie 80 tysięcy złotych.

Ulica Pomorska jeszcze na początku XIX wieku stanowiła główny trakt wiodący w kierunku Gdańska. Następnie tę funkcję przejęła wytyczona ulica Gdańska, która oprócz funkcji komunikacyjnej szybko stała się też jedną z reprezentacyjnych ulic Bydgoszczy. Zarówno ulica Gdańska, jak i Pomorska zostały zabudowane kamienicami, z których większość wzniesiono w latach 1865-1910.

W ostatnich latach przy tej ulicy wypiękniało wiele wiekowych kamienic. W przywracaniu estetycznego wizerunku ulicy pomagają też inne działania miasta: nakazy przeprowadzenia prac, remonty chodników, rozbudowa monitoringu wymiana oświetlenia i zmiany w organizacji ruchu.  

Warto wiedzieć:

W tym roku miejskie dotacje na prace konserwatorskie zabezpieczyliśmy dla właścicieli 21 nieruchomości. Koszt prac konserwatorskich w wiekowych budynkach szacowany jest na poziomie 4 mln zł. Więcej informacji o wszystkich tegorocznych dotacjach znajduje się TUTAJ.