logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Dbamy o zabytki. Nowe elewacje wzdłuż ul. Garbary
Kończy się remont kamienicy przy ul. Garbary 16. Zyskała ona elegancką elewację w piaskowym kolorze. W przeprowadzeniu konserwatorskich prac pomogła miejska dotacja konserwatorska. Rozpoczął się też remont elewacji w budynku z numerem 9.


Budynek na Okolu pochodzi z 1900 roku i ma duże walory zabytkowe. Liczy 3 kondygnacje i poddasze. Pełni funkcję mieszkalna. Zbudowano go na planie  litery L. Symetryczną elewację od strony ulicy  Garbary zdobią m.in. pilastry, gzymsy, żłobkowana faktura części tynków i motywy roślinne. Na odrestaurowanej elewacji frontowej dominuje kolor piaskowy. Prace wykonywane będą jeszcze przy fundamencie i bramie. Koszt remontu  to około 80 tysięcy złotych. Blisko połowę tej kwoty stanowi miejskie dofinansowanie.

Remont elewacji zleciła również  wspólnota z kamienicy z nr 9. W pierwszej kolejności prace wykonywane są przy ścianie szczytowej od strony tramwajowego torowiska. W poprzednich latach na elewacji szczytowej od strony ul. Królowej Jadwigi  powstała pierwsza retrościana – malowana reklama stylizowana na dawną gazetę.

Nakaz przeprowadzenia prac w tym budynku zalecił m.in. nadzór budowlany. Wcześniej wyremontowany został szereg innych budynków przy tej ulicy. Trwa też  remont kamienicy przy ul. Królowej Jadwigi 3.