logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Dbamy o zabytki. Kapitalna zmiana przy ważnym skrzyżowaniu




Zakończyły się konserwatorskie pracy przy kamienicy na rogu ul. Pomorskiej i Hetmańskiej. Okazała kamienica, pełna eleganckich detali znów cieszy oko. W wydobyciu jej piękna pomogła miejska dotacja z Bydgoskiego Programu Ochrony Zabytków.


Budynek wzniesiono na planie zbliżonym do litery V  ze ściętym narożnikiem.  Chociaż funkcjonalnie to jedna kamienica poszczególne jej części adresowo przynależą do dwóch adresów: ul. Pomorskiej nr 57 oraz Hetmańskiej nr 1. Budynek powstał w latach 1892-93 według projektu Karla Bergnera. Jego dziełem jest również szereg wspaniałych budynków zlokalizowanych przy ulicy Focha, Cieszkowskiego, Śniadeckich i placu Piastowskim. Parter częściowo przebudowano w późniejszych latach na cele handlowe. Fasady rozciągniętych wzdłuż obu ulic skrzydeł budynku zdobią między innymi naczółki, gzymsy, konsole i płyciny wypełnione płaskorzeźbą. Część parterową podkreśla boniowanie. W oba skrzydła wkomponowano smukłe wejścia z ozdobną stolarką drzwiową.

Prace konserwatorskie pochłonęły około 550 tysięcy złotych. Miejska dotacja to 212 tysięcy. Skalę zmian doskonale pokazują zdjęcia sprzed remontu oraz po jego zakończeniu.

Obecnie kamienica przy jednej z ważniejszych ulic prowadzącej do dworca kolejowego ponownie pokazuje klasę bydgoskiej architektury Śródmieścia. Konserwatorskie prace doskonale uzupełniają wcześniejsze remonty budynków flankujących skrzyżowanie ulic Świętojańskiej, Pomorskiej i Hetmańskiej od strony północnej i wschodniej. W sąsiedztwie skrzyżowania odrestaurowano znacznie więcej wartościowych kamienic, a także charakterystyczny budynek  Collegium Medicum przy ul. Świętojańskiej. W tej części Śródmieścia realizowano poza tym  szereg innych zadań poprawiających estetykę miejskiej przestrzeni. Ulice Hetmańska, Pomorska i Świętojańska wyposażono w stylowe oświetlenie, przebudowano część chodników, odtworzone zostały szpalery drzew, a cześć jezdni otrzymała nową nawierzchnię.

Warto wiedzieć:

W tym roku miejskie dotacje na prace konserwatorskie zabezpieczyliśmy dla właścicieli 3 nieruchomości. Koszt prac konserwatorskich w wiekowych budynkach szacowany jest na poziomie 1,3 mln zł. To mniej niż w poprzednich latach ze względu na rządowe cięcia w finansowaniu samorządów.