logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Chcesz prowadzić kawiarenkę obywatelską? Zgłoś się!
Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu szuka najemcy do prowadzenia kawiarenki obywatelskiej, która mieści się na parterze BCOPW przy ul. Gdańskiej 5. Na zgłoszenia czekamy do 27 stycznia br.


Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu położone w sercu miasta jest miejscem stworzonym z myślą o stowarzyszeniach, fundacjach, klubach i wszelkiego rodzaju organizacjach działających społecznie i potrzebujących wsparcia w postaci przestrzeni do spotkań, warsztatów, szkoleń czy spotkań założycielskich. Na parterze Centrum mieści się kawiarenka obywatelska.
W konkursie preferowane są podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z siedzibą w Bydgoszczy, w tym spółdzielnie socjalne, prowadzące działalność gastronomiczną. Przy wyborze oferty Komisja będzie kierowała się m.in. wysokością zaproponowanego czynszu, propozycją menu, doświadczeniem. Oferty prosimy składać do Biura Aktywności Społecznej przy ul. Gdańskiej 5 (pokój nr 1). Ostateczny termin składania pisemnych ofert upływa 27 stycznia o godz. 12:00.
Szczegółowe wymagania i regulamin konkursu na najem pomieszczenia do prowadzenia kawiarni obywatelskiej dostępne są TUTAJ.