logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Chcesz poprowadzić Osiedlowe Centrum Seniora? Zgłoś się
Trwa konkurs dla organizacji pozarządowych, które w bieżącym roku poprowadzą Osiedlowe Centra Seniora „Bydgoszcz Seniorom”. Na zgłoszenia czekamy do 3 kwietnia.


Projekt, w ramach pilotażu, funkcjonował już w drugiej połowie ubiegłego roku. Centra powstały w czterech lokalizacjach, a z ich usług skorzystało łączenie kilkuset seniorów. Organizatorzy oferowali uczestnikom poradnictwo indywidualne, zajęcia grupowe oraz przestrzeń do inicjatyw własnych.

Projekt będzie kontynuowany w tym roku. Na dofinansowania Centrów przeznaczono kwotę 300 tyś zł. Zwiększona zostanie liczba zajęć oferowanych seniorom. W nowej edycji programu uwzględniono wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczestników oraz organizatorów pilotażu. Obecnie zapraszamy wszystkie organizacje pożytku publicznego, działające z seniorami i dla seniorów do złożenia swojej oferty. Na zgłoszenia czekamy do 3 kwietnia. Osiedlowe Centra Seniora pod nazwą „Bydgoszcz Seniorom” mogą poprowadzić organizacje pożytku publicznego, zainteresowane rozpoczęciem działań z seniorami oraz te, które chcą uzupełnić swoją dotychczasową ofertę dla seniorów z finansowym wsparciem miasta. Organizacje zainteresowane konkursem zapraszamy na spotkanie informacyjne, na którym szczegółowo omówimy założenia konkursu. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 27 marca, o godzinie 14.00, w sali kolumnowej Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5.

Dokumentacja konkursowa dostępna TUTAJ

Warto wiedzieć:

W okresie od sierpnia do grudnia 2022 r. funkcjonowały w Bydgoszczy cztery Osiedlowe Centra Seniora „Bydgoszcz Seniorom”. Zadanie realizowano w ramach dofinansowania w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Każde z Centrów udostępniało następującą ofertę:

  • indywidualne doradztwo senioralne, dostępne w jeden stały dzień,
  • zajęcia tematyczne, grupowe, minimum dwa dni w tygodniu,
  • udostępnienie infrastruktury obiektu, dla inicjatyw sąsiedzkich i grup nieformalnych - w miarę potrzeb.

Projektem objętych miało zostać w każdym z Centrów minimum 150 seniorów i seniorek (osób powyżej 60 roku życia). Zainteresowanie projektem było jednak o wiele większe i w sumie z oferty Centów skorzystało ponad 700 seniorek i seniorów. Największą grupą uczestników zajęć w Centrach były osoby w wieku między 71 a 80 rokiem życia – 47%, na drugim miejscu znaleźli się sześćdziesięciolatkowie – 39%.

Ponad 80% uczestników korzystało z oferty Centrów częściej niż raz w tygodniu. 17% ankietowanych odwiedzało swoje Centrum regularnie, raz w tygodniu.