logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Centrum na miarę wyzwań XXI wieku
Dziś (23 maja) oficjalnie otwarte zostało Centrum Pomocy Psychologicznej UKW. Obiekt wyposażony w m.in. nowoczesne pracownie, laboratoria i gabinety terapii będzie prowadził badania naukowe na miarę wyzwań XXI wieku.


Centrum Pomocy Psychologicznej działa przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Ideą jego działalności jest przygotowanie, wdrożenie i komercjalizacja nowych rozwiązań z zakresu pomocy psychologicznej w trzech głównych obszarach: diagnostycznym, terapeutycznym i interwencyjno-profilaktycznym oraz szkoleniowym. Gwarantem najwyższej jakości świadczonych przez Centrum usług są naukowcy o ogólnopolskiej renomie, realizujący badania we wszystkich subdyscyplinach psychologii.

Centrum Pomocy Psychologicznej realizuje misję wspierania ludzi w dążeniu do rozwijania pełni ich potencjału oraz w osiąganiu celów indywidualnych i organizacyjnych. Siedzibą Centrum Pomocy Psychologicznej jest Wydział Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – silny i godny zaufania ośrodek badań naukowych i kształcenia psychologicznego oraz transferu wiedzy i innowacyjnych rozwiązań psychologicznych, użytecznych w praktyce społecznej w tak różnych jej obszarach, jak ochrona zdrowia, kształcenie i wychowanie, opieka społeczna, praca i organizacja życia społeczno-gospodarczego.

Na zlecenia przedsiębiorców w CPP opracowywane są programy służące między innymi: diagnostyce psychologicznej, kształtowaniu postaw (np. proszczepionkowych, proekologicznych), rozwojowi kariery i prewencji wypalenia zawodowego, redukcji indywidualnych i organizacyjnych skutków Covid-19, poprawie komunikacji w placówkach służby zdrowia, wspomaganiu rozwoju poznawczego i emocjonalnego dzieci, prewencji otyłości, poprawie wyników w sporcie, leczeniu bólu przewlekłego i zaburzeń snu, poprawie funkcjonowania seniorów.

Trzykondygnacyjnym nowoczesny obiekt przy ulicy L. Staffa, o powierzchni ponad 1,7 tys. m kw., został połączony z istniejącym budynkiem Wydziału Psychologii UKW parterowym łącznikiem. Wewnątrz znajdują się sale, gabinety i laboratoria do diagnozy, terapii i obserwacji dzieci oraz ich rodzin, sale wspomagania rozwoju i terapii grupowej. Wśród nich m.in. wyposażone w specjalistyczny sprzęt sale do integracji sensorycznej, do pracy z dziećmi w poszczególnych grupach wiekowych i doświadczania świata, gabinety psychologiczne, gabinety muzyczny i terapii rodzinnej oraz laboratorium badań psychosomatycznych i pokój badań nad snem. Prace budowlane realizowało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EBUD Przemysłówka sp. z o.o. Wartość inwestycji to blisko 16 mln zł, z czego ponad 11 mln zł stanowi dofinansowanie z budżetu UE w ramach wojewódzkiego RPO na lata 2014-2020.