logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców otwarte
Fundacja ADRA Polska otworzyła w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 57 Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców (CIC). Placówka zapewnia kompleksowe, eksperckie wsparcie mające na celu integrację osób przybywających do Polski z polskim społeczeństwem – tak, aby osoby te mogły wieść w nim godne życie. CIC w Bydgoszczy to jedno z dwóch takich Centrów otwartych przez Fundację w Polsce.


Centra Integracyjne dla Cudzoziemców otwarte przez Fundację ADRA Polska mają na celu integrację i włączanie społeczne przymusowych migrantów z Ukrainy w życie polskiego społeczeństwa. Ten cel ma być osiągnięty poprzez taką ofertę centrów, jak lekcje języka polskiego dla dorosłych i dzieci, prowadzenie punktów dziennej opieki nad dziećmi, wsparcie finansowe oraz doradztwo i poradnictwo zawodowe. 

Oferta doradztwa w naszych punktach to konsultacje psychologiczne oraz profesjonalne porady integracyjne dotyczące ważnych spraw życiowych: uzyskania dokumentów, rejestracji pojazdu, zawierania umów, związane z podejmowaniem pracy w Polsce – wyjaśnia Karol Templin, kierownik Programu odpowiedzi na kryzys na Ukrainie z Fundacji ADRA Polska. 

Kolejnym bardzo ważnym elementem oferty Centrów jest opieka nad dziećmi, umożliwiająca rodzicom skorzystanie z konsultacji w placówce oraz swobodne poszukiwanie pracy lub realizowanie swojej aktywności zawodowej. - Pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy uważamy za jeden z najważniejszych czynników umożliwiających włączenie społeczne przymusowych migrantów z Ukrainy – dodaje kierownik programu z Fundacji ADRA Polska.

Doradztwo zawodowe i poradnictwo
Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców w Bydgoszczy zostało otwarte we wtorek 16 sierpnia br. Mieści się przy ulicy Dworcowej 57. Już dzień później odbyły się pierwsze, darmowe lekcje języka polskiego na poziomie A1, ruszyło też ankietowanie potrzeb beneficjentów. – Szczególnie dużym zainteresowaniem gości Centrum, obok zajęć językowych, cieszy się poradnictwo i doradztwo zawodowe, które uwzględnia pomoc w sformułowaniu dokumentów aplikacyjnych, przyjmowanie indywidualnych ofert pracy od pracodawców oraz wskazywanie wolnych miejsc pracy. Nasza doradczyni zawodowa jest ekonomistką i menedżerką porozumiewającą się w języku ukraińskim i polskim. Dodatkowo, nasi beneficjenci są żywotnie zainteresowani znalezieniem niedrogiego lokum – opowiada Stefan Pastuszewski, koordynator Centrum Integracyjnego dla Cudzoziemców w Bydgoszczy.

Edukacja i integracja
W Centrum odbywają się lekcje języka polskiego w sumie dla czterech kilkunastoosobowych grup. Elementy edukacji i języka są mocno zaznaczone również w programie opieki nad dziećmi, który uwzględnia gry i zabawy edukacyjne, elementy nauczania języka polskiego i zajęcia rozwojowe z rysunku, muzyki i teatru. Ofertę Centrum uzupełnia pomoc psychologiczna w trudnościach towarzyszących przymusowej migracji, np. w zakresie zwalczania stresu i depresji oraz borykania się z samotnością.

Autorzy inicjatywy z Fundacji ADRA Polska podkreślają wielowymiarowość oferty dla przymusowych migrantów z Ukrainy. – Słowa „integracja” i włączanie społeczne” rozumiemy bardzo szeroko. Integracja w naszym rozumieniu, po zaspokojeniu elementarnych potrzeb, sprzyja rozwojowi człowieka w wielu aspektach: zawodowym, twórczym, emocjonalnym. Integracja to twórcze spotkanie partnerów szanujących swoją godność i mających do przekazania sobie nawzajem wiele wartości. Chcemy zaoferować przymusowym migrantom z Ukrainy jak największe szanse zrealizowania ich potencjału – tłumaczy Stefan Pastuszewski, koordynator Centrum Integracyjnego dla Cudzoziemców w Bydgoszczy z Fundacji ADRA Polska.  

Drugie Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców Fundacja ADRA Polska otworzyła w Lublinie. Planowane są otwarcia kolejnych placówek. Program jest realizowany dzięki wsparciu organizacji CARE.

Dane kontaktowe
Stefan Pastuszewski, Koordynator Centrum Integracyjnego dla Cudzoziemców w Bydgoszczy, Fundacja ADRA Polska, +48 797 789 813, spastuszewski@adra.pl
Urszula Hajn, Fundacja ADRA Polska, +48 536 545 151, uhajn@adra.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00. Wtorek - dzień bez beneficjenta

Usługi

  • kursy języka polskiego
  • porady psychologa
  • porady społeczno-zawodowe
  • punkt opieki dla dzieci
  • pomoc żywnościowa
  • pomoc materialna
  • wyprawki szkolne

Fundacja ADRA Polska

Powstała w 2009 roku - dobroczynna organizacja pożytku publicznego. Jest polskim oddziałem międzynarodowej Fundacji ADRA, działającej obecnie w 118 krajach. Jej celem jest pomoc ludziom w potrzebie, poprzez działania z obszaru edukacji, zdrowia, organizowania źródeł utrzymania oraz pomoc rozwojową i humanitarną w rejonach dotkniętych kataklizmami. Międzynarodowy charakter organizacji pozwala jej działać szybko i efektywnie. Fundacja od pierwszego dnia wojny w Ukrainie wspiera ofiary, organizując transporty humanitarne i ewakuacje. Fundacja ADRA Polska przy wsparciu organizacji CARE prowadzi także 60 punktów pomocy uchodźcom z Ukrainy zlokalizowanych w całej Polsce i tworzy Centra Integracyjne dla Cudzoziemców. Dodatkowo ADRA prowadzi HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl - platformę z telefonem wsparcia oraz całodobowym czatem, oferującą pomoc psychologiczną i informacyjną. Więcej informacji na stronie: www.adra.pl