logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bydgoszcz w UE – co zyskaliśmy
Od wejścia Polski do Unii Europejskiej Bydgoszcz pozyskała ponad 3 miliardy złotych na inwestycje i rozwój. Dzięki tym pieniądzom zrealizowaliśmy m.in. szereg inwestycji w infrastrukturę drogową, kulturalną i rekreacyjną a także wiele projektów społecznych i ekologicznych. To, jak dzięki funduszom unijnym zmieniła się Bydgoszcz, widać na każdym kroku.


- Myślę, że większość bydgoszczanek i bydgoszczan wie, że kluczowe inwestycje realizowane w naszym mieście w ciągu ostatnich kilkunastu lat powstały dzięki dofinansowaniu unijnemu - mówi prezydent  Rafał Bruski. - Podróżujemy nowoczesnymi tramwajami do Fordonu oraz wzdłuż ul. Kujawskiej, nasze śmieci nie trafiają już na wysypisko, a bydgoska "kranówka" nie różni się jakością od wody w butelkach. Od ubiegłego roku podróżujemy rozbudowaną ulicą Grunwaldzką, a z siecią dróg szybkiego ruchu połączy nas trasa ekspresowa S5. Bez europejskiego wsparcia trudno też wyobrazić sobie gospodarczy sukces Bydgoszczy. Bezrobocie poniżej 4 procent, tysiące miejsc pracy na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego dają impuls do kolejnych inwestycji. Tysiące bydgoszczan skorzystało z programów podnoszących kwalifikacje zawodowe i umiejętności. Nie można jednak spłycać naszej obecności w Unii Europejskiej wyłącznie do wymiaru finansowego. Swobodny przepływ ludzi i towarów, w tym podróże bez granic, dialog zamiast siły, poszanowanie godności każdego człowieka, tolerancja, wyrównywanie szans i przywiązanie do zasad praworządności to wartości, które zasługują na szczególną uwagę i szacunek. To fundament, który pozwolił zbudować dekady pokoju i dynamicznego rozwoju. Bez nich nie mówilibyśmy dziś o sukcesach Bydgoszczy, Polski i Europy.

Ponad 3 mld złotych z UE. Co powstało dzięki tym środkom?

Do tej pory pozyskaliśmy z Unii Europejskiej ponad 3 mld złotych. Łączna wartość zrealizowanych w mieście projektów to ponad 6 mld złotych. To olbrzymia kwota. Co powstało dzięki tym środkom? Projekty infrastrukturalne, służące codziennie tysiącom bydgoszczan - tramwaj do Fordonu i Dworca PKP, Trasa Uniwersytecka, szereg projektów ekologicznych. Dzięki UE mamy jeden z najnowocześniejszych w Europie Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Rozbudowaliśmy infrastrukturę techniczną w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, w którym swoją siedzibę ma kilkadziesiąt firm dających tysiące miejsc pracy. 

Zewitalizowaliśmy kompleks z Młynem Rothera na Wyspie Młyńskiej, w którym siedzibę ma nowa instytucja kultury, odbudowaliśmy Teatr Kameralny przy ul. Grodzkiej, zrewitalizowaliśmy gmach Muzeum Okręgowego przy ul. Gdańskiej 4 oraz nabrzeża Brdy. Ogłosiliśmy przetarg na nowe mosty tramwajowe między ul. Fordońską i Toruńską. Unia Europejska to nie tylko wymierne korzyści finansowe, które przekładają się inwestycje. To także szereg projektów publicznych i społecznych - żłobki, zajęcia dodatkowe, doposażenie szkół.