logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bydgoszcz w Sieci Miast Kreatywnych UNESCO
31 października br. Sieć Miast Kreatywnych UNESCO (UNESCO Creative Cities Network) ogłosiła listę miast, których aplikacje wejścia do Sieci zostały ocenione pozytywnie. Nasz wniosek zyskał uznanie i tym samym Bydgoszcz, jako jedyne polskie miasto w tegorocznym naborze, uzyskało tytuł Miasta Kreatywnego w Dziedzinie Muzyki. Podczas dzisiejszej (6/11) konferencji prasowej prezydent Rafał Bruski podziękował wszystkim zaangażowanym w tworzenie zwycięskiej aplikacji a Marzena Matowska, dyrektorka Miejskiego Centrum Kultury, które koordynowało proces tworzenia aplikacji, opowiedziała o planach na przyszłość.


- Zawsze uważałem, że muzyka jest tym, co nas wyróżnia. Zebranie energii, poprzez współpracę z różnymi podmiotami w tym obszarze, stworzyliśmy aplikację, która zyskała uznania i bardzo pozytywną ocenę. To wielki sukces naszego miasta. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w ten proces. Dzięki partycypacji, zaangażowaniu, pozytywnej energii wyzwolonej przy tej okazji, zostaliśmy docenieni i weszliśmy do prestiżowej Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w dziedzinie Muzyki. Jesteśmy szóstym miastem w Polsce, które może się szczycić obecnością w tak elitarnym gronie. To dla nas wyróżnienie i wielkie zobowiązanie na przyszłość - mówił podczas konferencji prasowej w Ratuszu Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.  
5 miast, które w tym roku dołączyło do Sieci zostało docenionych przede wszystkim za „silne zaangażowanie na rzecz wykorzystania kultury i kreatywności w ramach swoich strategii rozwoju oraz za wykazywanie innowacyjnych praktyk w zakresie planowania urbanistycznego skoncentrowanego na człowieku” (komunikat ze strony UNESCO).
Bydgoska aplikacja do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO jest naturalną konsekwencją ewolucji podejścia do kultury, która w naszym mieście trwa od Bydgoskiego Kongresu Kultury i następujących po nim wydarzeń: podpisania Paktu dla Kultury, stworzenia Obywatelskiej Strategii Rozwoju Kultury i wynikającej z niej strategii miejskiej.

Pełnomocniczką Prezydenta Miasta ds. aplikacji do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO była Iwona Waszkiewicz. Proces tworzenia aplikacji koordynowało Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, które włączyło w prace nad projektem szeroko rozumiane środowisko muzyczne. W tym procesie partycypacyjnym udział wzięły m. in. inne bydgoskie instytucje kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych, artyści, szkoły, uczelnie wyższe oraz przedstawiciele Miasta. Prace nad koncepcją aplikacji odbywały się podczas spotkań warsztatowych, a zakończyły prezentacją gotowych projektów na spotkaniu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku.
- W naszej aplikacji wykorzystaliśmy fakt, że muzyka jest silną stroną miasta. Jednak UNESCO bardzo duży nacisk kładzie na to, w jaki sposób prowadzona jest polityka kulturalna miasta. Fakt, że Bydgoszcz podpisała Pakt dla kultury, że powstała Agenda, że Strategia Rozwoju Kultury została wpisana w Politykę kulturalną miasta – to wszystko doprowadziło nas do obecności w Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. Bo najważniejsze, żeby wszystkim żyło się dobrze a według UNESCO to kultura ma tę moc, która sprawia, że możemy żyć w dobrobycie bo łączy ekonomię, społeczeństwo i środowisko czyli zrównoważony rozwój. W taki sposób skonstruowaliśmy projekty, które znalazły się w naszej aplikacji  - mówiła Anna Tarnowska, kierowniczka sekcji promocji MCK-u i dyrektorka Biura, koordynującego wdrażanie projektów aplikacyjnych, które będzie zlokalizowane w siedzibie MCK-u.

- Jesteśmy szczęśliwi i traktujemy włączenie Bydgoszczy do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO jako wielkie wyzwanie dla instytucji, która będzie operatorem tak poważnego projektu  – mówiła dyrektorka Miejskiego Centrum Kultury Marzena Matowska. - Chcemy, żeby organicznie niemal wszedł w struktury Emceku, co nie powinno być trudne bo tych obszarów funkcjonowania UNESCO, łącznie z ekologią, już dotykamy w naszej codziennej działalności. Bardzo poważnie traktujemy i będziemy traktować wszystkie cele i zadanie UNESCO. Będziemy konsekwentnie działać w duchu partycypacji, transparentności oraz wierności celom i zadaniom UNESCO. Weszliśmy do Sieci przez drzwi z napisem: Muzyka ale będziemy widzieć w sposób zrównoważony inne dziedziny sztuki, współpracować z polskimi miastami będącymi w Sieci w różnych obszarach. Chcę uspokoić bydgoskich twórców, że literatura, film, dziedzictwo kulinarne, wzornictwo, tradycja i sztuka ludowa i sztuka mediów będą w Bydgoszczy nie mniej ważne. Zaczynamy nowy etap kształtowania kultury w mieście, co znajdzie odzwierciedlenie w aktualizacji Strategii Rozwoju Kultury Miasta Bydgoszczy na lata 2017-2026. Dla EMCku to szansa na nowy kontakt ze środowiskiem i otoczeniem kultury oraz mieszkańcami – dodała Marzena Matowska.
W bydgoskiej aplikacji znalazło się sześć projektów, w tym trzy projekty oddolne (lokalne) i trzy międzynarodowe. Wśród nich są projekty zarówno artystyczne, jak i edukacyjne oraz badawcze – ich szczegółowe opisy znajdują się na stronie www.bydgoszczmusic.pl
Co ważne, obecność Bydgoszczy w Sieci UNESCO to szansa nie tylko na rozwijanie i realizację projektów, ale przede wszystkim szansa na zawiązanie współpracy z innymi Miastami Muzyki UNESCO i tym samym wzmocnienie współpracy międzynarodowej, wymiana dobrych praktyk, a także perspektywa rozwoju innych dziedzin kultury.


Biurem koordynującym wdrażanie projektów aplikacyjnych w Bydgoszczy będzie zarządzała Anna Tarnowska, która organizowała proces przygotowania aplikacji Bydgoszczy. Siedzibą Biura będzie Miejskie Centrum Kultury. Prezentacja konferencji prasowej dostępna jest TUTAJ.

O Sieci Miast Kreatywnych UNESCO:
Program Sieci Miast Kreatywnych UNESCO został utworzony w 2004 r., by wspierać współpracę miast, które uznają kreatywność i rozwój przemysłów kulturalnych jako strategiczny czynnik zrównoważonego rozwoju.
Celem programu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia kultury i jej prorozwojowego potencjału w różnych dziedzinach życia społecznego, w tym również w gospodarce, sprzyjanie powstawaniu innowacyjnych centrów kreatywności, dóbr oraz usług kulturalnych, a także zwiększanie dostępu i uczestnictwa w kulturze, zwłaszcza dla grup zmarginalizowanych.
Przyłączając się do Sieci miasta potwierdzają swoje zobowiązanie do rozwijania partnerstwa, promowania kreatywności, dzielenia się najlepszymi praktykami i wzmacniania uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym.
Sieć Miast Kreatywnych UNESCO obejmuje siedem dziedzin kreatywności: literatura, muzyka, film, rzemiosło artystyczne i sztuka ludowa, wzornictwo, gastronomia oraz sztuka mediów. Obecnie Sieć zrzesza 350 miast reprezentujących różne pola aktywności kulturalnej.
Do Sieci należy sześć polskich miast. W roku 2013 tytuł Miasta Kreatywnego w dziedzinie literatury uzyskał Kraków, w 2015 Katowice (muzyka), a w 2017 Łódź (film), w 2019 Wrocław (literatura), a w 2021 Gdynia (filmu). W 2023 roku do Sieci dołączyła Bydgoszcz w dziedzinie muzyki.