logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bydgoszcz jest eko. Złóż wniosek o grant
Trwa nabór wniosków o Bydgoski Grant Ekologiczny. Wyróżnieni zostaną ci, którzy działają na rzecz ochrony środowiska i podejmują proekologiczne działania. Nabór wniosków trwa do 11 marca 2024 r.


Bydgoski Grant Ekologiczny powstał z inicjatywy Prezydenta Miasta Rafała Bruskiego w 2016 r. jako forma wyróżnienia przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz działaniami proekologicznymi. Przyznanie Grantu wiąże się m.in. z ufundowaniem nagród rzeczowych oraz pomocą finansową przy organizacji zgłoszonych przedsięwzięć.
O grant mogą ubiegać się przedszkola i szkoły, uczelnie wyższe, stowarzyszenia, fundacje i rady osiedli.
W tym roku promowane będą tematy związane z ochroną i poprawą stanu atmosfery, zagospodarowaniem wód deszczowych w mieście oraz ograniczeniem śladu węglowego. Ponadto wysoką notę mają szanse otrzymać te wnioski, które dotyczyć będą szerzenia idei ochrony przyrody w mieście.

Wniosek o Grant można złożyć na adres:

1) Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska
ul. Grudziądzka 9-15,
bud. C, pok. 206
85-130 Bydgoszcz
lub wysłać elektronicznie za pomocą platformy ePUAP.

Pliki do pobrania:
1.    Regulamin BGE
2.    Wniosek
3.    Potwierdzenie odbioru nagród
4.    Sprawozdanie
5.    RODO