logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bydgoszcz chce zostać Miastem Przyjaznym Dzieciom
Miasto Bydgoszcz zdecydowało się ubiegać o tytuł Miasta Przyjaznego Dzieciom UNICEF. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej (25.03) omówione zostały najważniejsze działania, które od kilku miesięcy podejmuje miasto rozpoczynając starania o ten zaszczytny tytuł. Jeżeli uda się go uzyskać, będzie on zwieńczeniem konsekwentnych, wieloetapowych działań podejmowanych przez miasto na rzecz najmłodszych bydgoszczanek i bydgoszczan.


Program Miasto Przyjazne Dzieciom to międzynarodowa inicjatywa UNICEF zapoczątkowana w 1996 roku podczas obrad Konferencji Narodów Zjednoczonych w Turcji. Idea powstała na skutek m.in: wzrastającej liczby dzieci mieszkających w miastach, decentralizacji administracji państwowej na rzecz struktur samorządowych oraz przekonania, że zaangażowanie obywatelskie i udział dzieci są kluczowymi elementami dobrego zarządzania. W Polsce Program Miasto Przyjazne Dzieciom jest realizowany od 2018 roku. Pierwszym polskim miastem, które otrzymało ten tytuł była w 2022 roku Gdynia, rok później - Sopot.
 
- Bydgoszcz jest miastem otwartych, tolerancyjnych i życzliwych mieszkanek i mieszkańców. Od lat podejmujemy działania zmierzające do tego, by każda_y czuł się w naszym mieście dobrze - równy, ważny i bezpieczny. Tak też chcemy, by czuły się najmłodsze obywatelki i obywatele miasta -  by mieli najlepsze warunki do rozwoju, zarówno w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, sportu czy rekreacji. Tytuł Miasta Przyjaznego Dzieciom, jeżeli uda się go uzyskać, będzie zwieńczeniem kilkuetapowej pracy Bydgoszczy na rzecz dzieci i młodzieży. Program realizuje nie tylko działania rekreacyjne czy edukacyjne, jest również wyzwaniem dla samorządu, by w budowę Miasta Przyjaznego Dzieciom zaangażować dzieci, rodziny, partnerów biznesowych oraz organizacje pozarządowe. Chcemy zapytać dzieci i młodzież o ich pomysły i potrzeby i uzupełnić nasze programy o elementy, które będą efektem tych ustaleń.  Przed nami wiele wyzwań i działań, które, wierzę, będą przybliżały nas do otrzymania tego wyjątkowego wyróżnienia – mówiła Iwona Waszkiewicz, zastępczyni prezydenta odpowiedzialna za edukację.
   
Ogromnie cieszę się, że Bydgoszcz jest kolejnym miastem, które wyraziło zainteresowanie programem UNICEF Miasto Przyjazne Dzieciom. Oznacza to, że coraz więcej włodarzy zdaje sobie sprawę, jak ważny w życiu miasta jest głos i inicjatywy młodych ludzi. Udział w tym programie to nie kwestia deklaracji, ale konieczność realizacji zakładanych priorytetów i dokonania realnych zmian na rzecz poprawy jakości życia najmłodszych mieszkańców. To poważne wyzwanie i wiążące zobowiązanie samorządu wobec młodych ludzi. Chodzi o to, by mieli oni realny wpływ na życie w swoim mieście i wiązali z nim swoją przyszłość. Czy to się udało i w jakim zakresie, będziemy się przyglądać i weryfikować w najbliższych latach, podczas realizacji przez Bydgoszcz kolejnych etapów programu – mówi Renata Bem, Dyrektor Generalna UNICEF Polska.

Miasto Przyjazne Dzieciom czyli jakie?
Głównym celem programu jest zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków do życia i rozwoju przy jednoczesnym poszanowaniu ich praw. Miasta ubiegające się o tytuł muszą przeprowadzić działania wewnątrz struktur samorządowych, włączyć dzieci i młodzież w życie społeczne miasta i procesy podejmowania decyzji ich dotyczących oraz zaangażować lokalną społeczność, m.in. organizacje pozarządowe, biznes, ośrodki naukowe oraz rodziców w budowę Miasta Przyjaznego Dzieciom.
 
Etapy wdrażania programu

Miasta uczestniczące w programie realizują program w trzech etapach. Miasto Bydgoszcz pod koniec 2023 roku pozytywnie ukończyło I z III etapów wdrażania programu. Zgodnie z zarządzeniem nr 102/2024 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12 lutego 2024 r. powołany został interdyscyplinarny zespół ds. współpracy i koordynacji działań związanych z wdrożeniem na terenie miasta Bydgoszczy programu UNICEF Miasto Przyjazne Dzieciom, składający się z 16 przedstawicieli: władz miasta, wydziałów urzędu miasta oraz jednostek miejskich działających na rzecz dzieci i młodzieży. Przewodniczącą zespołu została zastępczyni Prezydenta Miasta Iwona Waszkiewicz, a koordynatorką dyrektorka wydziału Edukacji i Sportu Magdalena Buschmann. Uczestnictwo w programie zakłada m.in. przeprowadzenie wieloaspektowej diagnozy sytuacji dzieci w Bydgoszczy, przygotowanie i rozpoczęcie realizacji planu działań na rzecz najmłodszych na terenie Bydgoszczy oraz ich aktywny udział w programie.
Tytuł Miasta Przyjaznego Dzieciom przyznawany jest na okres dwóch lat. Po tym czasie przeprowadzana jest ponowna ocena, aby sprawdzić, czy miasto wciąż spełnia założone kryteria i nadal może chlubić się tym tytułem. Korzyści płynące z dołączenia Bydgoszczy do tej prestiżowej inicjatywy i międzynarodowego programu UNICEF-u to m.in. włączenie do sieci Miast Przyjaznych Dzieciom, poprawa jakości życia dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie „starzeniu się” miasta oraz rozwijanie kompetencji uczestników programu. Istotnym jest również realne uczestnictwo dzieci w życiu Bydgoszczy, poszerzanie wiedzy o prawach dziecka, zwiększenie oferty rekreacyjnej i kulturalnej na terenie naszego miasta, a także włączenie w życie społeczne dzieci z grup marginalizowanych.
 
Warto wiedzieć
Program Miasto Przyjazne Dzieciom to globalna inicjatywa UNICEF skierowana do samorządów, która z sukcesami funkcjonuje już od 26 lat. W tym czasie do programu dołączyło 4000 miast z 45 krajów tworząc sieć, której znakiem rozpoznawczym jest dbanie o potrzeby najmłodszych mieszkańców. Warto podkreślić, że udział w programie jest bezpłatny, a miasta ubiegające się o tytuł mogą liczyć na stałe wsparcie ekspertów UNICEF umożliwiające nie tylko sprawną realizację programu ale i wzmocnienie kompetencji miasta w obszarze budowania strategicznych działań w obszarze praw dziecka.